Życiorys bp.prof. Eugenio Corecco

Eugenio Corecco urodził się 3 października 1931 w Airlo. Był synem kolejarza. 7 października 1955 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie kształcił się na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (licencjat teologiczny w 1956 r.) oraz uniwersytetach w Monachium (doktorat z prawa kanonicznego w 1962 r.) i Fryburgu (licencjat z prawa cywilnego w 1965 r.).
    W latach 60 – tych aktywnie działał jako duszpasterz, przyczyniając się do rozwoju ruchu „Communion et Liberation” na terenie Szwajcarii. W latach 1969 – 1986 wykładał prawo kanoniczne na Uniwersytecie we Fryburgu, a także pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii tej uczelni (1979 – 1981). Jest autorem, współautorem oraz redaktorem szeregu publikacji poruszających kwestie związane z prawem kanonicznym. Do najważniejszych należą: Les droitd fondamentaux du chrétien dans l’église et dans la sociéte: actez du IV Congrès Interantional de Droit Canonique (1981, red.), Ordinatio fidei: Schriften zum kanonischen Recht (1994), Ius et communio (1997, wspólnie z G. Borgonovo i A. Cattaneo), Sakrament und Recht – Antinomie in der Kirche? (1998, wspólnie z A. Varela),
    Ks. prof. Eugenio Corecco pełnił także funkcję wiceprezydenta (1981) i prezydenta (1987 – 1995) „Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo”, a w 1983 r. został ekspertem i konsultantem komisji przygotowującej zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego. 
5 czerwca 1986 r. przyjął sakrę biskuią, a 29 czerwca objął obowiązki biskupa ordynariusza szwajcarskiej diecezji Lugano. W czasie swojej posługi przyczynił się do otwarcia liceum katolickiego (1987) oraz Akademii Teologicznej (1993).
    Ksiądz biskup Eugenio Corecco zmarł 1 marca 1995 r.. Został pochowany w krypcie katedry św. Serca Pana Jezusa w Lugano.WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona