Uczestnicy objazdu naukowego
         Ukraina 29 IV-7 V 2006

1.  Blicharz Roman
2.  Fedak Jerzy
3.  Fedak Andrzej
4.  Głuszczak Anna
5.  Głuszczak Małgorzata
6.  Jancz Justyna
7.  Kowalewski Mariusz
8.  Malendowski Paweł
9.  Misztal Edward
10.  Nazaruk Ewa
11.  Nowotarski Dzierżysław
12.  Prucnal Dariusz
13.  Puszka Alicja
14.  Sikora Andrzej
15.  Sołdon Grażyna
16.  Turski Paweł
17.  Winiarczyk Barbara
18.  Wiśniewska Bożena
19.  Wnuk Anna
20.  Wojtan Krzysztof
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2007, godz. 14:28 - Magdalena Krawczyńska