Dział Zamówień Publicznych - Pracownicy

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
 
dr Beata Zięba
e-mail: beata.zieba@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59, 81/ 445 43 92, pok. C-224
 
 
 
Zastępca Kierownika
 
mgr Paweł Kur
e-mail: pawel.kur@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59, 81/ 445 43 92, pok. C-224
 
 
Pracownicy
 
Zespół ds. zakupów
 
Koordynator ds. Zakupów:
 
dr Irmina W. Stodulska
Starszy specjalista
e-mail: irmina.stodulska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 60, pok. C-223a
 
 
mgr Magda Majewska
Specjalista
e-mail: mmajewska@kul.pl, tel.: 81/445 32 16, pok. C-218a
 
 
mgr Tomasz Hanc
Specjalista
e-mail: tomasz.hanc@kul.pl, tel.: 81/445 33 78, pok. C-218a
 
 
lic. Agata Stachura-Borek
Starszy referent
e-mail: aborek@kul.pl, tel.: 81/445 41 60, pok. C-223a
 
 
Robert Zgutka
Młodszy specjalista
e-mail: robert.zgutka@kul.pl, tel.: 81/445 32 16, pok. C-218a
 
 
mgr Grzegorz Golec
Samodzielny referent
e-mail: grzegorz.golec@kul.pl, tel.: 81/445 33 78, pok. C-218a
 
 
Marcin Chęć
Młodszy specjalista
e-mail: marcin.chec@kul.pl, tel: 81/445 41 60, pok. C-223a
 
 
mgr Beata Pyc (urlop)
Starszy specjalista
e-mail: beata.pyc@kul.pl, tel.: 81/445 32 16, 81/445 33 78, pok. C-218a
 
Zakupy teleinformatyczne:
 
inż. Rafał Lis
Młodszy specjalista
e-mail: rafal.lis@kul.pl, tel.: 81/445 41 60, pok. C-223a
 
 
mgr Dariusz Kurzawski
Specjalista
e-mail: dariusz.kurzawski@kul.pl, tel.: 81/445 41 60, pok. C-223a
 
 
Zespół ds. zamówień publicznych
 
 
Koordynator ds. zamówień publicznych:
 
mgr Agnieszka Kiszka
Główny specjalista
e-mail: kiszkaa@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92, pok. C-223
 
 
mgr Aneta Łukasik-Dolak
Starszy specjalista
e-mail: aneta.lukasik@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92, pok. C-223
 
 
mgr Małgorzata Nepelska (urlop)
Starszy specjalista
e-mail: malgorzata.nepelska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92
 
 
mgr Aleksandra Gadzało
Starszy specjalista
e-mail: aleksandra.gadzalo@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92, pok. C-228
 
 
mgr Wioletta Szczepaniuk
Starszy referent
e-mail: wioletta.szczepaniuk@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92, pok. C-228
 
 
mgr inż. Małgorzata Madyjewska (urlop)
Specjalista
e-mail: gmadyjewska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92
 
 
Magazyn:
 
Józef Rumiński
Specjalista-magazynier
e-mail: jozef.ruminski@kul.pl, tel.: 81/ 445 42 63, pok. GG-013
 
 
Iwona Świstowska
Specjalista-magazynier
e-mail: iwonaswistowska@kul.pl, tel.: 81/ 445 42 63, pok. GG-013

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona