Kierownik Działu Zamówień Publicznych

 

mgr Agnieszka Hencner-Chmiel
e-mail: agnieszkahencner@kul.pl, tel. 81/ 445 41 62

 

 

Pracownicy Działu Zamówień Publicznych

 

mgr Agnieszka Kiszka

Starszy specjalista
e-mail: kiszkaa@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr inż. Małgorzata Madyjewska

Specjalista
e-mail: gmadyjewska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr Beata Zięba

Specjalista
e-mail: zieba@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr Irmina Stodulska

Specjalista
e-mail: irmina.stodulska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr Aneta Łukasik-Dolak

Specjalista
e-mail: aneta.lukasik@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr Małgorzata Nepelska

Starszy referent
e-mail: malgorzata.nepelska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2018, godz. 12:03 - Agnieszka Hencner-Chmiel