Aktualności

Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej

W dniach 6-8 maja 2010 r. w Domu Pracy Twórczej KUL (Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94) Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL oraz Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN zapraszają na konferencję pt. Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej. Konferencja odbywa się w sześćsetlecie bitwy pod Grunwaldem, w ramach cyklu konferencyjnego: Kolokwia staropolskie.

Program:

6 maja

13.30 Otwarcie konferencji
Krystyna Stasiewicz (Olsztyn), Przypomnienie staropolskiej literatury o wiktorii grunwaldzkiej, "by tak wspaniały czyn [...] nie zginął w mrokach głuchego milczenia"
Mirosław Lenart (Opole), Czy Jagiełło płakał pod Grunwaldem?
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin), „My, biedni piechurowie”. O  polskim przekładzie „The Pilgrim’s Progress” Johna Bunyana
Radosław Rusnak (Warszawa), "Virgo contra virum". Kategoria płci w "Pentesilei" Szymona Szymonowica

15.15 Przerwa

15.30
Ludwika Ślękowa (Wrocław), „Krajobraz po bitwie”. Metaforyzacje pobojowiska w dawnej epice i satyrze
Dariusz Śnieżko (Szczecin), Bielscy – bataliści (Obertyn 1531)
Tomasz Ślęczka (Wrocław), Pod Pskowem i Smoleńskiem - staropolskie relacje o oblężeniach moskiewskich twierdz
Sławomir Baczewski (Lublin), O wolność szlachty. Formy i ideowe konteksty wypowiedzi literackich związanych z bitwą pod Byczyną

17.15 Przerwa

17.30 - 18.45 Dyskusja

7 maja

9.00
Jan Ptak (Lublin), Obraz żołnierskiej niedoli w tekstach staropolskich
Michał Kuran (Łódź), Relacje o klęsce cecorskiej - konwencje literackie i spory ideowe  
Paweł Pietrzyk (Olsztyn), Nieszczęścia, nadzieje i tryumfy wojenne w poezji Kaspra Miaskowskiego
Renata Ryba (Katowice), Rycerz wobec niewoli. (Na wybranych przykładach polskiej epiki barokowej)

10.30 Przerwa

10.45
Paulina Buchwald-Pelcowa (Warszawa), Legenda Chocimia 1621
Dariusz Chemperek (Lublin), Wojciech Dębołęcki i protestanci. Wojna trzydziestoletnia w „Przewagach elearów polskich” i innych utworach kapelana lisowczyków
Anna Nowicka-Struska (Lublin), Czekając na Chmielnickiego. Lublin w tekstach czasów wojen kozackich
Wiesław Pawlak (Lublin), Jakub Susza - zapomniany świadek i historiograf bitwy pod Beresteczkiem

12.15 - 13.15 Przerwa i dyskusja

13.15 Przerwa

15.00

Agnieszka Borysowska (Szczecin), Grunwald w „Lechiadzie” Alberta Inesa
Agnieszka Czechowicz (Lublin), O wahaniach i rozstrzygnięciach w „Obleżeniu Jasnej Góry Częstochowskiej”
Iwona Maciejewska (Olsztyn), Między Wenerą a Marsem. Wojny, bitwy, pojedynki w świecie barokowych romansów
Edyta Dworak (Lublin), Obrazy batalistyczne w „Orlandzie szalonym” Ariosta-Kochanowskiego

16.30 Przerwa

16.45
Marek Prejs (Warszawa), Obraz wojny północnej w literaturze I połowy XVIII wieku
Krzysztof Fordoński (Warszawa), Przedmurze chrześcijaństwa widziane z Albionu
Grzegorz Trościński (Rzeszów), Literackie echa pojedynku Adama Tarły z Kazimierzem Poniatowskim

18.15 - 19.15 przerwa i dyskusja

8 maja

9.00
Kwiryna Ziemba (Gdańsk), Wojny polsko-moskiewskie w twórczości Jana Kochanowskiego
Małgorzata Trębska (Warszawa), Walka ze światem, ciałem i szatanem w staropolskich oracjach obłóczynowych
Katarzyna Kiszkowiak (Gdańsk), Polemika z ideowymi adwersarzami w „Żywotach Świętych” Piotra Skargi

10.15 Przerwa

10.30
Maria Barłowska (Katowice), Głosy zwycięzców i nieprzyjacielskie chorągwie - oratorski fragment
rycerskiej tradycji
Magdalena Kurczab-Ryszka (Kraków), Pogranicza retoryki i dialektyki w szesnastowiecznych walkach ideowych
Magdalena Piskała (Warszawa), Arma salutis, czyli o właściwym zastosowaniu herbowego oręża na przykładzie "Orbis Polonus" Szymona Okolskiego
Barbara Niebelska-Rajca (Lublin), Walka z mimesis

11.45 Przerwa

13.00 Dyskusja i zamknięcie obrad

Plakat (pdf)