logo_kul_80px_126  

 

Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny Instytut Psychologii KUL


 

Ogólnopolska Interaktywna Sesja pt.

Wychowanie na progu XXI wieku.
Spojrzenie nauk społecznych
na wychowanie w środowisku
rodzinnym, szkolnym i medialnym

 

 

Program VII Wieczorku Psychologicznego:

15.00 – Otwarcie Sesji – Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska - Dyrektor Instytutu Psychologii KUL
Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska   -   Wspomnienie  o dr Adamie Stanowskim
15.15 – Ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki –  wykład pt. Wartości a tradycja

16.00 - Sesja interaktywna

mgr Barbara Bartoszek
Wychowawcze i emocjonalne problemy rodziny z dzieckiem z wadą rozwojową OUN

prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska
”Żeby Polska była Polską”. Katedra Psychologii Wychowawczej KUL w okresie przełomu 1989.

mgr Hanna Elżanowska
Przekazywanie wartości w rodzinie

mgr Agnieszka Filip
Preferowane przez młodzież formy komunikowania się za pośrednictwem Internetu

dr Aleksandra Gała
Wybrane uwarunkowania pozycji socjometrycznej licealistów

dr Agnieszka Gałkowska
Wychowanie do rynku pracy? Doświadczenia z programu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością wzrokową

dr Maria Gałkowska-Jakubik; mgr Anna Dobrowolska-Nowak
Przemoc szkolna – zasady interwencji

mgr Jan P. Gałkowski
Socjalizacja kosmopolityczna w świetle badań socjologicznych

 

dr Tomasz Gosztyła
Matka a nieintencjonalne wychowanie religijne dziecka w świetle ustaleń psychologicznych

dr Beata Kostrubiec
Nietypowe żałoby rodzinne. Propozycja typologii zjawiska

mgr Marek Kryński
Obraz realny i idealny małżeństwa u mężczyzn różniących się poczuciem zadowolenia z małżeństwa

mgr Małgorzata Maria Kulik
Trudności rodzin wychowujących dzieci z zespołem kruchego chromosomu X

dr Bogusława Lachowska
Postawy wychowawcze matek pracujących

dr Katarzyna Litwińska
Wybrane rodzinne uwarunkowania tendencji narcystycznych

dr Aleksandra Masierak-Baran
Obraz siebie i innych ludzi u kobiet niezamężnych

dr Barbara Mróz
Wychowanie do bycia dobrym szefem. Motywy i inhibitory twórczej aktywności

mgr Anna Pieluszczak
Reklama leków w oczach dziecka

dr Elżbieta Trubiłowicz,
Emocjonalność dziecka opuszczonego

mgr Dominika Sznajder
Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie dziecka osieroconego


prof. dr hab. Dorota Turska
Lekcje matematyki – czy mają płeć?

mgr Wojciech Tyburczyk, mgr Aneta Szczykutowicz
Nowe formy przemocy rówieśniczej - cyberbullying

dr Iwona Ulfik-Jaworska,
Korzystanie z mediów a powodzenie małżeństwa

mgr Małgorzata Weryszko
Obraz realny i idealny małżeństwa u kobiet różniących się poczuciem zadowolenia z małżeństwa

dr Grzegorz Wiącek
Relacje rodzinne uczniów klas integracyjnych

dr Małgorzata Wyżlic
Znaczenie nasilenia oglądania seriali telewizyjnych przez młodzież szkół średnich dla akceptacji chrześcijańskich wartości w zakresie życia małżeńskiego

dr Janina M. Zabielska
Rodzina, szkoła, media. Kto nas „bardziej” wychowuje?

17 30 - Zakończenie

 

Galeria zdjęć

Powrót

Autor: Yuliya Aksonova
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2010, godz. 19:51 - Julia Sak