Dyrektor Instytutu Psychologii

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

konsultacje

wtorek: 12.30-14.00

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii

dr Tomasz Jankowski

Koordynator kierunku

dr Andrzej Januszewski

 

Autor: erbu
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 08:00 - Małgorzata Bąk