Dyrektor Instytutu Psychologii

prof. dr hab. Piotr Francuz

 

Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii

 

dr hab. Agata Błachnio

ds. nauki i współpracy z zagranicą

 

dr Andrzej Januszewski

ds. studenckich i dydaktycznych

Autor: erbu
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 12:53 - Małgorzata Bąk