Podział opiekunów praktyk w Instytucie Psychologii KUL:

 

 

IV ROK

 

 

 

Specjalność - psychologia wspierania jakości życia

 

1) mgr Magdalena Pietnoczko - studenci: A - G

2) dr Małgorzata Torój - studenci: H - N

3) dr Radosław Rybarski - studenci: O - Ż

 

 

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA

 

1) mgr Magdalena Pietnoczko - studenci: A -Kar

2) dr Małgorzata Torój - studenci: Kas - P

3) dr Radosław Rybarski - studenci: R - Ż

 

 

Specjalność – psychologia biznesu i przedsiębiorczości

 

1) dr Katarzyna Litwińska- Rączka - studenci: A - J

2) dr Bernadeta Lelonek-Kuleta - studenci: K - Pav

3) dr Katarzyna Mariańczyk - studenci: Pie - Ż

 

V ROK

 

Specjalność - psychologia wspierania jakości życia

 

 

1) mgr Magdalena Pietnoczko - studenci: A - Kędr

2) dr Małgorzata Torój - studenci: Kędzi - Pian

3) dr Radosław Rybarski - studenci: Pie - Ż

 

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA

 

1) mgr Magdalena Pietnoczko - studenci: B - Ka

2) dr Małgorzata Torój - studenci: Kę - Pa

3) dr Radosław Rybarski - studenci: Pi - Z

 

 

Specjalność – psychologia biznesu i przedsiębiorczości

 

1) dr Katarzyna Litwińska- Rączka - studenci: A - Koł

2) dr Bernadeta Lelonek-Kuleta - studenci: Kom - Pan

3) dr Katarzyna Mariańczyk - studenci: Pi - Z

 

REGULAMINY PRAKTYK ORAZ WZORY PISM OBOWIĄZUJĄCE NA WNS KUL

 

Plan_studenckich_praktyk_os_rewalidacyjny

Plan_studenckich_praktyk_Straż

Program_praktyk_Poradnia_Rodzinna

Program_praktyk_Zakład_Karny

Harmonogram praktyk zawodowych na specjalizacji organizacja i zarządzanie

Harmonogram praktyk - doradztwo zawodowe i personalne

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2024, godz. 13:16 - Karol Goral