PROCEDURY I ZASADY NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH (DOKUMENTY):

 

1. Zasady nadawania stopni naukowych w KUL

 

zasady_nadawania_stopni_naukowych_w_kul_2023-05-25-3

 

2. Doktorat z psychologii

2.1. Szczegółowe zasady dla psychologii w tym tryb eksternistyczny

1_szczegolowe_zasady_psychologia_uchwala_senatu

2-_wytyczne_dla_rozpraw_doktorskich_z_psychologii

 

 

2.2. Doktorat w trybie wszczętego przewodu doktorskiego

procedura_doktoryzowania_2014-09-16 

promotor_pomocniczy

zamkniecie_przewodu_po_6_latach 

 

2.3. Uczestnicy studiów doktoranckich - nowa procedura

procedura_dokt-_inst-_psych-_uczestnicy_studiow_doktoranckich-2 

 

2.4. Tryb eksternistyczny -załączniki

pytania_egzaminacyjne_z_dyscypliny_psychologia_2023-06-29 

zal-_1 

zal-_1-1

zal-_2

zal-_2-1

 

 

 
Autor: Przemysław Tużnik
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024, godz. 14:38 - Małgorzata Bąk