PROCEDURY I ZASADY NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH (DOKUMENTY):

 

zasady nadawania stopni naukowych w KUL (nowelizacja 26.01.2023)

zmiany w zasadach nadawania stopni naukowych w KUL (nowelizacja 26.01.2023)

 

procedura nadawania stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Instytucie Psychologii KUL

 

wytyczne dla rozpraw doktorskich w dyscyplinie psychologia

 

zasady wyróżnienia rozpraw doktorskich

 

procedura nadawania stopnia doktora w trybie przejściowym

 

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 

regulamin i wniosek do Komisji Etycznej Badań Naukowych IP KUL - zeskanowane wnioski z podpisem proszę przesyłać do Sekretarza ds. nauki (mgr Małgorzata Bąk) na adres mbak@kul.pl:

 
Autor: Przemysław Tużnik
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2023, godz. 12:54 - Przemysław Tużnik