INSTYTUT PSYCHOLOGII

 

gabloty IP polka

Sekretarz ds. procesu kształcenia: mgr Goral Karol (33 40) karol.goral@kul.pl

Sekretarz ds. procesu naukowego: mgr Bąk Małgorzata (33 41) mbak@kul.pl


Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Collegium Jana Pawła II

Pokój C-427
tel. +48 81/ 445 33 40

       +48 81/ 445 33 41

 
 
Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel.: 81 445 41 01, adres e-mail: kul@kul.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - nr tel.: 81 445 32 30, adres e-mail: iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 
Autor: Ewa Baran
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2024, godz. 09:51 - Małgorzata Bąk