W Instytucie Psychologii KUL mieszczą się redakcje czasopism o charakterze ponadśrodowiskowym oraz wydawnictwa seryjnego Instytutu. Przegląd Psychologiczny jest indeksowany na liście ERIH, a dwa pozostałe czasopisma notowane są w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2013, godz. 13:05 - Agata Błachnio