Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych Instytutu Psychologii KUL:

 

dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL (przewodniczący)

dr Dorota Kuncewicz (sekretarz)

Członkowie:

dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Brudek

dr Monika Dacka

dr Dariusz Zapała

Regulamin i wniosek do Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych Instytutu Psychologii KUL:

 

 

Zeskanowane wnioski z podpisem proszę przesyłać do sekretarza ds. nauki mgr Małgorzaty Bąk na adres: mbak@kul.pl

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024, godz. 14:06 - Małgorzata Bąk