Aktualności

Duszpasterskie Wykłady Akademickie 2013

plakatW dniach 29-30 sierpnia 2013 r. na KUL odbędą się Duszpasterskie Wykłady Akademickie pod hasłem Polskie Drogi Nowej Ewangelizacji, organizowane przez Specjalizację Teologii Praktycznej KUL przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

 

To już 72 edycja otwartych wykładów, które zainicjował w 1935 roku rektor KUL - ks. Antoni Szymański. DWA przyciągały duchowieństwo z całej Polski, nie tylko z racji aktualności podejmowanej problematyki, ale też ze względu na przestrzeń wolności i swobodnej wymiany myśli, które dawała katolicka uczelnia. Tegoroczne DWA poświęcone są nowej ewangelizacji w kontekście obecnych przemian społeczno-kulturowych w Polsce. Co to jest nowa ewangelizacja? Jak przebiega w realiach współczesnego polskiego społeczeństwa? Jakie formy przekazu zastosować, aby mimo szybkich zmian skutecznie głosić niezmienną prawdę Ewangelii?. 

 

Miejsce: Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

 

Program:

 

Czwartek, 29 sierpnia

 

10.00 Otwarcie: abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL;

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

 

10.15 - 11.30 Sesja I
• Aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce - ks. dr hab. Kazimierz Święs, KUL
• Nowa ewangelizacja w cieniu współczesnych zagrożeń - ks. dr hab. Robert Biel, UPJPII
• Kerygmatyczne szkoły nowej ewangelizacji - ks. dr Waldemar Szlachetka, Poznań

 

11.30 - 12.00 Przerwa

 

12.00 - 13.00 Sesja II
• Świat mediów areopagiem nowej ewangelizacji - o. dr hab. Witold Kawecki CSsR, prof. UKSW
• Public relations w nowej ewangelizacji - dr Monika Przybysz, UKSW

 

13.00 Dyskusja i zakończenie

 

14.00 Spotkanie księży dziekanów (Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)

Piątek, 30 sierpnia


9.00 Msza św., Kościół Akademicki KUL, przewodniczenie: abp prof. Stanisław Budzik

 

Referaty:
11.00 Duszpasterz moderatorem nowej ewangelizacji - bp dr hab. Grzegorz Ryś, UPJPII
11.30 Nowa ewangelizacja w sferze kultury wizualnej - o. dr hab. Witold Kawecki CSsR, prof. UKSW