Tematyka sympozjów i sesji naukowych Instytutu Jana Pawła II:

 

- W okazji 2. rocznicy śmierci śp. ks. Tadeusza Stycznia (zm. 14 X 2010 r.) Instytut Jana Pawła II i Katedra Etyki KUL zorganizowali w dniu 22 X 2012 r. sympozjum pt. Koncepcja etyki Ks. Tadeusza Stycznia,w którym udział wzięli: ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Dziekan Wydziału Filozofii KUL), prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski (UMK), dr Kazimierz Krajewski (KUL), dr Jacek Frydrych (KUL), ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, prof. KUL, dr hab. Marek Rembierz (UŚ). Sympozjum uświetniła prezentacja drugiego tomu Dzieł zebranych (Etyka niezależna) ks. T. Stycznia oraz książki ks. Bronisława Jakubca SDS pt. Kwiatki Księdza Tadeusza. Wspomnienie o ks. Tadeuszu Styczniu, salwatorianinie - z udziałem ks. prof. Alfreda M. Wierzbickiego, dra Kazimierza Krajewskiego, ks. prof. dr hab. Andrzeja Szosteka oraz autora wspomnień ks. Bronisława Jakubca. Sympozjum zamknęła dyskusja panelowa pt. O państwo i prawo solidarne z każdym człowiekiem. Tadeusza Stycznia koncepcja etyki społecznej, którą poprowadził ks. dr hab. Andrzej Szostek MIC, a w której wypowiedzieli się: s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, prof. dr hab. Marek Piechowiak, dr Jerzy Umiastowski oraz ks. dr Piotr Ślęczka SDS.  Na koniec sympozjum odprawiono Mszę św. za duszę śp. ks. Tadeusza Stycznia SDS, której przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL. 

 

- W dniu 5 VI 2012 r. z okazji 25. lecia wizyty Jana Pawła II w Lublinie Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz Instytut Jana Pawła II KUL zorganizowali w Trybunale Koronnym dyskusję panelową nt. Papieskie przesłanie dla Lublina. Wciąż aktualne? Moderatorem dyskusji był Dyrektor Instytutu Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, a udział wzięli: dr Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublin), prof. Jerzy Kłoczowski (Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej), o. prof. Leon Dyczewski (Kierownik Katedry Socjologii Kultury KUL), Teresa KSIĘSKA-FALGER (Prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie), prof. Dobrosław BAGIŃSKI (artysta rzeźbiarz, Politechnika Lubelska), Tomasz PIETRASIEWICZ (Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”).

 

- W dniu 30 V 2012 r. z inicjatywy Redakcji kwartalnika "Ethos" Instytutu Jana Pawła II zorganizowano dyskusję, będącą promocją nowego monograficznego numeru kwartalnika "Ethos" nr 1-2 (97-98) 2012 nt. Ethos słowa. Moderatorem dyskusji był dyrektor Instytutu Jana Pawła II ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, prof KUL, a uczestnikami dyskusji byli: prof. Maria Wojtak (UMCS), dr Maciej Nowak (KUL), dr hab. Jacek Jaśtal (Politechnika Krakowska), ks. prof. Jan Sochoń (UKSW), dr hab. Ryszard Zajączkowski (KUL), dr Dobrosław Kot (AE w Krakowie), dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL).

 

- W dniu 18 V 2012 r., w 92. rocznicę urodzin Karola Wojtyły oraz 30. rocznicę powstania Instytutu Jana Pawła II KUL, Instytut zorganizował sesję pt. Jan Paweł II - wizja ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, w której udział wzięli: prof. dr hab. Stanisław Krajewski (UW, Polska Rada Chrześcijan i Żydów), ks. dr Robert Skrzypczak (PWT, Warszawa), ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Instytut Ekumeniczny KUL). Obrady podsumował dyrektor Instytutu, ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki. Sesję zakończyła Msza Święta dziękczynna, której przewodniczyl ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, Dzekan Wydziału Filozofii KUL, a homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II.

 

- W dniu 2 IV 2011 r., w 7. rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II gościł Profesor Tracey Rowland z Instytutu Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Melbourne (Australia), która wygłosiła wykład pt. Jan Paweł II - papież Cywilizacji Miłości.

 

- W 1. rocznicę śmierci śp. ks. Tadeusza Stycznia (zm. 14 X 2010 r.) Instytut Jana Pawła II i Katedra Etyki KUL zorganizowali sympozjum pt. Osoba i moralność w ujęciu Ks. Tadeusza Stycznia. Sympozjum poprzedziło 13 X otwarcie wystawy w Atrium Collegium Norwidianum, poświęconej ks. Tadeuszowi Styczniowi oraz projekcja filmu W służbie prawdy. Przyjaciele o Księdzu Tadeuszu Styczniu zrealizowanego przez Księży Salwatorianów. Po emisji filmu odbył się wieczór wspomnień przyjaciół i współpracowników Księdza Profesora, w którym swoim świadectwem podzielili się: s. dr Teresa Wojtarowicz, s. prof. Zofia J. Zdybicka, dr Stanisław Majdański, ks. dr Józef Tarnówka, prof. Stefan Sawicki, ks. dr Hubert Ordon oraz ks. Bronisław Jakubiec.

W dniu 14 X odbyło się sympozjum, w którym udział wzięli: ks. dr Jarosław Merecki (PUL), s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (KUL), prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski (UMK). W czasie sympozjum odprawiono Mszę św., podczas której homilię wygłosił ks. prof. Alfred M. Wierzbicki, dyrektor Instytutu Jana Pawła II i kierownik Katedry Etyki KUL. Sympozjum zwieńczyła prezentacja pierwszego tomu Dzieł zebranych (Metaetyka) ks. T. Stycznia oraz numeru 3(95) "Ethosu" nt. Filozof osoby. Tadeusz Styczeń SDS (1931-2010) z udziałem ks. prof. Andrzeja Szostka, ks. prof. Alfreda M. Wierzbickiego, prof. Ryszarda Wiśniewskiego i prof. Josefa Seiferta (IAP). Sympozjum zamknęła dyskusja panelowa pt. W służbie pontyfikatu Jana Pawła II, którą prowadził ks. dr Jarosław Meracki, a w której wypowiedzieli się: ks. prof. Alfred M. Wierzbicki, prof. Jerzy Gałkowski, ks. Carmelo Giarratana i ks. prof. Andrzej Szostek.  

 

- W dniu 18 V 2011 r. Rektor KUL, Administrator Diecezji Lubelskiej i Instytut Jana Pawła II gościli Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abpa Celestino Migliore z wykładem pt. Prawa człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II. W godzinach wieczornych w Archikatedrze Lubelskiej Dostojny Gość przewodniczył Mszy świętej dziękczynnej za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas liturgii została wykonana Missa solemnis (K 337) W.A. Mozarta  przez Chór KUL i Orkiestrę Teatru Muzycznego w Lublinie pod dyrekcją Grzegorza Pecki.

 

- Redakcja kwartalnika "Ethos" Instytutu Jana Pawła II w dniu 7 IV 2011 r.  zorganizowała międzynarodowe seminarium nt. O radości – Of joy, z udziałem Adama Potkay'a i Moniki Brzezinski Potkay, profesorów William and Mary College (Williamsburg, Virginia, USA), powiązaną z promocją nowego monograficznego numeru kwartalnika "Ethos" na ten sam temat, tj. nr 1-2 (93-94) 2011.     

 

- W dniu 3 IV 2011 r. Instytut Jana Pawła II oraz Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskaiego w Lublinie zorganizowały koncert dedykowany pamięci Jana Pawła II w 6. rocznicę Jego śmierci oraz Arcybiskupa Józefa Życińskiego (1948-2011) z udziałem Kwartetu Martinů z Pragi oraz Tomasza Rittera (fortepian). Muzycy przedstawili utwory B. Smetany, K. Szymanowskiego, S. Rachmaninowa, R. Schumanna. Koncert prowadziła Teresa Księska-Falger. Koncertowi towarzyszyła promocja ostatniej książki śp. abpa J. Życińskiego "Bóg i stworzenie. Zarys teorii ewolucji" (Wyd. Gaudium 2011). Podczas koncertu obecny był Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.

 

- W 32. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II Rektor KUL i Instytut Jana Pawła II zorganizowali 4 XI 2010 r. sympozjum pt. Jan Paweł II wezwanie do świętości. Sympozjum poprzedził 3 XI koncert dedykowany Janowi Pawłowi II i zmarłemu 14 X 2010 r. ks. Tadeuszowi Styczniowi, zatytułowany Aus Liebe Z miłości, w wykonaniu artystów z Pragi: Dagmary Bundžovej-Wiliems (sopran), Lukaša Vytlačila (flet barokowy), Luboša Havláka (skrzypce), Petra Šefla (wirginał, pozytyw). W programie znalazły się utwory: G.Ph. Telemanna, G.F. Händla, A. Corellego i J.S. Bacha.

W sympozjum udział wzięli: abp Mieczysław Mokrzycki, ks. prof. Andrzej Szostek MIC, o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv. i prof. Rocco Buttiglione. W czasie sympozjum odprawiono Mszę św., której przewodniczył i homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski. Sympozjum zwieńczył panel nt. Oblicza świętości Jana Pawła II, w którym udział wzięli: ks. prof. Andrzej Szostek (moderator), s. prof. Zofia Zdybicka, ks. prof. Jan Sochoń, prof. Krzysztof Zanussi, ks. prof. Alfred M. Wierzbicki, kard. Stanisław Nagy SCJ. Podsumowanie i słowo końcowe wygłosił abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski.

Sympozjum towarzyszyła wystawa fotografii w Atrium Collegium Norwidianum pracownicy Instytutu Jana Pawła II, mgr Marii Ożóg, z pieszej pielgrzymki do Santiago de Compostella, zatytułowana Camino de Santiago – droga Europy - połączona z pokazem slajdów i wspomnień z pielgrzymki.

 

- W dniu 21 maja 2010 r. z inicjatywy Redakcji kwartalnika "Ethos" Instytutu Jana Pawła II KUL, we współpracy ze Sceną Plastyczną KUL, odbył się wernisaż wystawy Plakatu Leszka Mądzika, zaprezentowanej w Atrium Collegium Norwidianum KUL. Słowo wstępne wygłosił dyrektor Instytutu, ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, prof. KUL. Wystawa została upowszechniona w dniu 5 czerwca mieszkańcom Lublina w ramach Nocy Kultury 2010.

 

- W dniu 22 IV 2010 r. z inicjatywy Redakcji kwartalnika "Ethos" Instytutu Jana Pawła II oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zorganizowano dyskusję nt. Kino i transcendencja, powiązaną z promocją nowego monograficznego numeru kwartalnika "Ethos" na ten sam temat, tj. nr 1 (89) 2010. Moderatorem dyskusji był ks. Andrzej Luter, a jej uczestnikami dr Joanna Wojnicka, dr Maciej Nowak, red. Jerzy Płażewski, Artur Pilarczyk, Mariusz Konopka, ks. Marek Kotyński, prof. dr hab. Karol Klauza. Towarzyszył temu pokaz filmu w Auli KUL pt. "Teraz i zawsze" w reż. Artura Pilarczyka.

  

- W dniu 13 I 2010 r. z inicjatywy Redakcji kwartalnika "Ethos" Instytutu Jana Pawła II zorganizowano dyskusję, będącą promocją nowego monograficznego numeru kwartalnika "Ethos" nr 3-4 (87-88) 2009 nt. Oblicza emigracji. Moderatorem dyskusji był dyrektor Instytutu Jana Pawła II ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, prof KUL, a uczestnikami dyskusji byli: prof. dr hab. Wacław Lewandowski (UMK), ks. dr Maciej Hułas (KUL), prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW), prof. dr hab. Józef F. Fert (KUL).

  

- W dniu 4 XI 2009 r. Instytut Jana Pawła II zorganizował wieczór poezji i muzyki. Obejmował on prezentację poematów Karola Wojtyły "Kościół" oraz "Wędrówka do miejsc świętych" w wykonaniu Krzysztofa Gosztyły. W części muzycznej wystąpiła japońska pianistka Miho Kurihara prezentując muzykę kompozytorów japońskich Naoko Zukerana i Toru Takemitsu oraz Fryderyka Chopina i Cesara Francka. Towarzyszył temu wernisaż wystawy "Karol Wojtyła i Sobór Watykański II" przygotowanej przez Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Uczestniczył w nim kard. Angelo Scola, Patriarcha Wenecji.

 

- Redakcja kwartalnika "Ethos" Instytutu Jana Pawła II w dniu 22 X 2009 r.  zorganizowała dyskusję nt. Koniec misji uniwerytetu?, powiązaną z promocją nowego monograficznego numeru kwartalnika "Ethos" na ten sam temat, tj. nr 1-2 (85-86) 2009. Moderatorem dyskusji był ks. prof. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, a jej uczestnikami prof. dr hab. Władysław Stróżewski, dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. dr hab. Piotr Francuz i dr hab. Piotr Gutowski, prof. KUL.     

 

- Instytut Jana Pawła II KUL wraz ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie 6 X 2009 r. zorganizował sesję nt. Sacrum w literaturze. Na kanwie książki Zofii Zarębianki "Czytanie sacrum". Uczestnikami dyskusji, którą moderował Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki, byli: prof. dr hab. Zofia Zarębianka, prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel, prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ.

 

- W dniach 9-10 VI 2009 r. Instytut Jana Pawła II KUL obok Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza był współorganizatorem Konferencji naukowej "Etyka nauczyciela", zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.

 

- Mszą Świętą koncelebrowaną w Kościele Akademickim KUL dnia 18 V 2009 r. uczczono 89. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, poprzedzoną monodramem Wielki Kolega Jan Paweł II w wykonaniu Haliny Kwiatkowskiej, aktorki Teatru Rapsodycznego i Starego Teatru w Krakowie z akompaniamentem Renaty Cebulskiej (wiolonczela). 20 V br. odbył się wernisaż wystawy fotografii Henryka Kusia nt. Z Karola Wojtyły "Elementarzem etycznym" w drodze...     

 

- Z okazji Dnia Świętości Życia z inicjatywy Instytutu Jana Pawła II KUL i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie dn. 26 III 2009 r. odbył się wykład prof. Manfreda Spiekera nt. Jan Paweł II i nowa kultura życia. Z kolei w dniu 2 IV br. obyły się obchody czwartej rocznicy odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II, w ramach których odprawiono w Archikatedrze Lubelskiej Mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem abpa Józefa Życińskiego oraz zorganizowano Papieski Marsz Życia i Solidarności ulicami Lublina z Archikatedry na dziedziniec KUL, który zakończył się Apelem modlitewnym przy pomniku Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego.

 

- Otwarcie wystawy dn. 19 II 2009 r. zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL i Fundację im. Ks. Janusza St. Pasierba pt. Pasierbowa Europa Ducha, połaczone z panelem nt. 15 lat po śmierci ks. Janusza St. Pasierba - z udziałem abpa Józefa Życińskiego, Marii Wilczek, Piotra Wojciechowskiego, Józefa F. Ferta, Ewy Sykuły-Wiórko i ks. Alfreda M. Wierzbickiego. Uroczystość dopełniła recytacja wierszy Księdza Poety przez Maję Komorowską oraz mini-recital fortepianowy Tomasza Rittera.

 

- 30. rocznice pontyfikatu Jana Pawła II i 90-lecie KUL były okazją dla Instytutu Jana Pawła II oraz Rektora KUL do zorganizowania uroczystości w dwóch odsłonach: 15 X 2008 r. spektaklem Karol Wojtyła, Promieniowanie ojcowstwa, w nowej adaptacji Leszka Mądzika i reżyserii Marii Brzezińskiej oraz 16 X Mszą świętą w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, pod przewodnictwem księdza rektora Stanisława Wilka i z homilią ks. Andrzeja Szostka, a także Promocją książki OBECNOŚĆ. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność z udziałem ks. prorektora Sławomira Nowosada, ks. Andrzeja Szostka, ks. Alfreda M. Wierzbickiego, Marii Braun-Gałkowskiej, Jerzego Gałkowskiego, Jerzego Kłoczowskiego, Stefana Sawickiego. Drugą odsłoną uroczystości była dwudniowe międzynarodowe sympozjum naukowe 22-23 X br. nt. 16 października 1978 - 16 października 2008 "Nie lękajcie się! Chrystus wie, co jest w człowieku!" - z udziałem: Rocco Buttiglione (Włochy), ks. Andrzeja Szostka, abp. Józefa Życinskiego, Piotra Wojciechowskiego, Christopha Böhra (Niemcy), ks. Gilfredo Marengo (Włochy), Adriana Reimersa (USA), ks. Jarosława Mereckiego (Włochy - Polska), ks. Alfreda M. Wierzbickiego, Jerzego Gałkowskiego, Harolda Kasimowa (USA). Drugi dzień sesji zakończyła msza święta w Kościele Akademickim KUL.

 

- I Międzynarodowa Konferencja "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania", dedykowana śp. Profesorowi Wojciechowi Chudemu (1947-2007), 20 V 2008 r. - zorganizowana przez Katedrę Filozofii Wychowania Instytutu Pedagogiki KUL przy współpracy Instytutu Jana Pawła II KUL. Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in. prof. Giovanni Reale (Mediolan), prof. Anna Maria Bernardinis (Padwa), ks. prof. Carlo Nanni (Rzym). Oprócz wykładów plenarnych, obrady odbywały się w pięciu grupach tematycznych, obejmujących takie zagadnienia, jak: filozoficzna refleksja nad wychowaniem, metodologia i aksjologia filozofii wychowania, osoba jako źródło i kryterium wychowania oraz zagadnienia dotyczące wspólnoty, kultury i tożsamości. Wiele referatów odnosiło się do dorobku filozoficznego prof. W. Chudego. Konferencję zwieńczył recital fortepianowy Tomasza Rittera oraz projekcja filmu "Droga do Wielunia" zrealizowanego przez Dariusza Kriegera, poświęconego osobie profesora Wojciecha Chudego. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii dokumentujących działalność naukową zmarłego Profesora oraz wybór jego rysunków i kolaży, stanowiących mało znany aspekt jego twórczej osobowości.

 

- 88. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II Instytut Jana Pawła II uczcił w dniach 18-19 V 2008 r. Mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej koncelebrowaną pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL oraz Koncertem muzyki duchowej, którego wykonawcami byli artyści z Czech: Kwartet Martinů, Klara Kartákova (sopran), Petr Šefl (pozytyw), Jan Jiraský (fortepian). Zwieńczeniem obchodów był wykład prof. Giovenniego Reale (Mediolan), doktora honoris causa KUL, nt. "Trzy paradygmaty interpretacji miłości"  - na zakończenie Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II w roku akademickim 2007/2008.

 

- "...będziecie moimi świadkami... W drodze do Sydney, 2-3 IV 2008 r. - zorganizowane przez Instytut Jana Pawła II KUL, Duszpasterstwo Akademickie KUL oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży dni modlitwy i skupienia w 3. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Centralnym wydarzeniem była Msza św. 2 IV w Kościele Akademickim KUL, celebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Apel Papieski pod pomnikiem na dziedzińcu KUL. 3 IV odbyło się spotkanie z siostrami Beatrice Yong i Clare Pike z Australii - Misjonarkami Ewangelii (zgromadzenia zrodzonego z duchowości Jana Pawła II) oraz z zaproszeniem polskiej młodzieży do udziału w tegorocznym Światowym Dniu Młodzieży w Sydney, wystosowanym przez bpa Anthony Fishera OP (bpa pomocniczego Sydney, Koordynatora Światowego Dnia Młodzieży - Sydney 2008) i wystąpieniem ks. Mieczysława Puzewicza (Wikariusza Biskupiego do spraw młodzieży Archidiecezji Lubelskiej). Uroczystości uświetnił koncert młodego pianisty Tomasza Rittera, ucznia lubelskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w klasie Bożeny Bechty-Krzemińskiej.

 

- Dyskusja panelowa wokół książki Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą / oprac. Roman Dzwonkowski SAC, 29 lutego 2008 - z udziałem Autora opracowania oraz ks. dra hab. Alfreda M. Wierzbickiego, Dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, bpa Ryszarda Karpińskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, Prof. dra hab. Krzysztofa Dybciaka, Kierownika Katedry Literatury Polskiej XX wieku UKSW.

 

- "Twarz Afryki", z podróży do Gwinei Bissau 21-31 stycznia 2007 - wystawa fotografii Leszka Mądzika w dniach 8 II - 06 III 2008 r. w Atrium Collegium Norwidianum KUL, zorganizowana przez Instytut Jana Pawła II i Redakcję kwartalnika "Ethos".  

 

- "Człowiek drogą Kościoła. Dialog i wspólnota", 15-16 i 20 X 2007 r. - sympozjum Rektora KUL i Instytutu Jana Pawła II z okazji 29. rocznicy wyboru Jana Pawła II i 25-lecia Instytutu Jana Pawła II w trzech odsłonach: 15 X - Msza św. w wigilię rocznicy wyboru Jana Pawła II; 16 X -  otwarcie wystawy jubileuszowej publikacji Instytutu w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL oraz sesja nt. "Kościół w Polsce wobec wyzwań współczesności", z udziałem ks. prof. dra hab. Józefa Kudasiewicza oraz red. Stefana Wilkanowicza (Prezesa Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Kraków); 20 X - spotkanie Instytutów i Centrów Jana Pawła II w Polsce nt. "Wobec dziedzictwa Jana Pawła II". Spotkaniu towarzyszyła wymiana doświadczeń i dyskusja z udziałem: Fundacji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - Warszawa; Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" - Kraków; Centrum Myśli Jana Pawła II - Warszawa; Instytutu Papieża Jana Pawła II - Warszawa; Instytutu Tertio Millennio - Kraków; Spotkań Lednickich - Lednica-Poznań; Katolickiej Agencji Informacyjnej - Warszawa; Fundacji św. Mikołaja - Warszawa; Wydawnictwa M - Kraków; Centrum Duszpasterstwa Młodzieży - Lublin oraz Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin. Artystycznym zwieńczeniem obchodów był - entuzjastycznie przyjęty - Nadzwyczajny Recital Fortepianowy Stanisława Drzewieckiego.

 

- "O współczesnych zagrożeniach godności człowieka w Polsce", 20 III 2007 r. - wykład prof.  Andrzeja Zolla, wygłoszony w ramach obchodów Dnia Świętości Życia, zorganizowanych przez Instytut Jana Pawła II i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie.

 

- "Uniwersytet wobec wyzwań współczesności", 18 V 2007 r. w 87. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz w 20. rocznicę papieskiego przesłania do świata nauki, wygłoszonego na KUL - sesja z udziałem m.in. senatora Rocco Buttiglione z Włoch. W ramach sesji także Msza św. w Archikatedrze Lubelskiej pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Życińskiego oraz Koncert muzyki duchowej w wykonaniu artystów z Czech.

 

- "Pojednanie i przebaczenie", 21 II 2007 r. (Środa Popielcowa) - w dwu odsłonach oraz ze Mszą św. pod przewodnictwem JE Ks. Abpa Józefa Życińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL: sesja przedpołudniowa nt. Etyczne aspekty rozrachunku z PRL oraz popołudniowa debata nt. Współpraca. Debata pokoleń. W sympozjum wzięli udział prelegenci: abp J. Życiński, ks. prof. dr hab. A. Szostek MIC, dr A. Przewoźnik, ks. dr R. J. Weksler-Waszkinel, ks. dr hab. A. M. Wierzbicki, prof. dr hab. W. Chrzanowski, prof. dr hab. S. Sawicki, prof. dr hab. S. Kiczuk, K. Wojtasik, J. Bazydło oraz przedstawiciele młodzieży studiującej w KUL - R. Derewenda i A. Lis.

 

- Uroczystość wręczenia JE Księdzu Kardynałowi Profesorowi Stanisławowi Nagyemu SCJ oraz Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Styczniowi SDS Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 13 I 2007 - poprzedzona Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem kard. Stanisława Nagyego. Homilię wygłosił Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL JE Arcybiskup Profesor Józef Życiński.

 

- "Czy - i jak - prawda zobowiązuje? czyli Karola Wojtyły «normatywna moc prawdy» i jej implikacje dla etyki i antropologii filozoficznej", 16 X - 17 X 2006, uroczysta inauguracja Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II w roku akademickim 2006/2007. Sesję poprzedziła 16 X Msza św. w rocznię wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra, odprawiona pod przewodnictwem bpa Mieczysława Cisło i homilią prof. dra hab. Andrzeja Szostka MIC. W dniu następnym sesję uświetnił koncert poetycko-muzyczny na kanwie poematu Karola Wojtyły Myśl jest przestrzenią dziwną - w interpretacji Jerzego Zelnika oraz z muzyką F. Chopina i K. Szymanowskiego w wykonaniu Andrzeja Tatarskiego (fortepian).

 

- "Bogactwem człowieka sam człowiek". Sesja z okazji 15. rocznicy ogłoszenia encykliki Centesimus annus, 18 V 2006, zorganizowana przez Instytut Jana Pawła II we współpracy z Acton Institute (USA) i Katedrą Etyki Społecznej i Politycznej KUL. W sesji wzięli udział: ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL, ks. prof. Robert A. Sirico, Dyrektor Instytutu Lorda Actona, prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC, Kierownik Katedry Etyki KUL, o. dr Maciej Zięba OP, Dyrektor Instytutu Tertio Millennio. Homilię podczas Mszy św. koncelebrowanej w 86. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II. Dopełnieniem uroczystości był przygotowany przy współpracy Katedry Dydaktyki Muzycznej KUL Koncert pieśni Jana Sebastiana Bacha "Wstańcie, wstańcie! Nadszedł właściwy czas" w wykonaniu muzyków z Czech - Klary Kartákovej (sopran) i Petra Šefla (klawesyn, pozytyw).

 

- "Fundamentalna wartość życia człowieka w prawodawstwie państwa demokratycznego", 9 XII 2005, sesja naukowa Instytutu Jana Pawła II KUL połączona z dyskusją panelową nt. W sprawie logiki i etyki stanowienia prawa w dziedzinie ochrony życia człowieka w pństwie demokratycznym.

 

- Obchody 85. rocznicy urodzin Jana Pawła II, 18 V 2005, zorganizowane przez Rektora KUL, Wydział Teologii i Instytut Jana Pawła II. Zapoczątkowała je uroczysta Msza św. w intencji Ojca Świętego pod przedwodnictwem JE ks. bpa Mieczysława Cisło - z oprawą muzyczną liturgii w wykonaniu Chóru Akademickiego KUL pod dyr. Grzegorza Pecki. Drugą częścią obchodów był wykład bpa Friedricha Ostermanna, Biskupa Pomocniczego Diecezji Münster nt. Wartości religijne we współczesnym duszpasterstwie niemieckim. Perspektywa Jana Pawła II i Benedykta XVI.

 

- Z inicjatywy Instytutu Jana Pawła II KUL w dniu 6 V 2005 odbyła się uroczystość wręczenia Doctoratu honoris causa Arcybiskupowi Kolonii, Joachimowi Kardynałowi Meisnerowi, nadanego przez Wydział Filozofii KUL. Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC. W przeddzień, 5 V 2005, uroczystość poprzedził koncert W drodze do Kolonii... Bach - Chopin - Beethoven, zorganizowany przez Instytut Jana Pawła II KUL, Filharmonię Lubelską i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie. Utwory wymienionych kompozytorów wykonała znakomita pianistka p. Ewa Pobłocka, a Honorowy Gość koncertu zaprosił młodzież - jako gospodarz - do uczestnictwa w XX Światowym Dniu Młodzieży w Kolonii: "pierwszym Światowym Dniu Młodzieży z dwoma Papieżami: jednym z góry, z nieba - z Janem Pawłem II, a drugim z dołu, z ziemi - z Benedyktem XVI".

 

- Uroczystość Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Księdza Profesora Tadeusza Stycznia, Salwatorianina, Dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, 5 IV 2005, zorganizowana przez Wspólnotę zakonną Salwatorianów (Lublin-Nałęczów) i Instytut Jana Pawła II KUL. Podczas Mszy św., której przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło, modlono się w intencji Jubilata oraz zmarłego papieża Jana Pawła II. Ks. Styczeń podzielił się świadectwem z ostatnich chwil życia i śmierci Ojca Świętego.

 

- Prezentacja książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość, 17 III 2005, zorganizowane przez Koło Naukowe Teologów KUL i Instytut Jana Pawła II KUL. W lubelskiej premierze książki udział wzięli: ks. prof. dr hab. abp Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL, Michał Kazimierz Ujazdowski, Wicemarszłek Sejmu RP, prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II, prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, ks. dr Alfred Wierzbicki oraz Dariusz Kała i Paweł Sokołowski, studenci teologii KUL. Dyskusję prowadzili: Monika Białek (TV PULS) i o. Tomasz Dostatni OP.

 

- "Prymat sumienia w polityce" - wykład prof. dr Rocco Buttiglione, dhc KUL, Ministra ds. Polityki Europejskiej w Rządzie Republiki Włoskiej, 12 I 2005, wygłoszony na zaproszenie Rektora KUL i Instytutu Jana Pawła II KUL.

 

- "Europo, bądź sobą!", 17-19 V 2004, międzynarodowe sympozjum Rektora KUL, Instytutu Jana Pawła II KUL oraz Instytutu Teologii Pastoralnej KUL, Komitetu Nauk Teologicznych PAN i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, zorganizowane dla uczczenia 84. urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. W ramach tegoż zaprezentowano: Tryptyk rzymski Ojca Świętego Jana Pawła II - monodram w wykonaniu Danuty Michałowskiej, w oprawie muzycznej Jacka i Jakuba Ostaszewskich; sesję Instytutu Jana Pawła II Dlaczego Bóg Człowiekiem? - Dlaczego Bóg chlebem? Od 'Redemptor hominis' do 'Ecclesia de Eucharistia'; Europejskie Forum w Lublinie nt. Rola i zadania Kościoła w jednoczącej się Europie - z inicjatywy Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL (pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO); uroczyste Msze św. w intencji Ojca Świętego oraz wystawę fotograficzną Gala dla Papieża - Lublin 2003 przygotowaną przez NZS KUL.

 

- "O nową kulturę życia", 25 III 2004, obchody Dnia Świętości Życia, zorganizowane przez Instytut Jana Pawła II i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie - z sesją naukową, marszem życia i Eucharystią w intencji nowej kultury życia.

 

- Dziękczynna uroczystość z okazji wyniesienia do godności kardynalskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II Jego Eminencji Stanisława Kardynała Nagyego SCJ, Profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelksiego, 15 I 2004, współorganizowana przez Rektora i Senat Akademicki KUL, Radę Wydziału Teologii oraz Instytut Jana Pawła II.

 

- "Bóg Ojcem", 15-16 X 2003, sympozjum Rektora KUL i Instytutu Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II - w czterech odsłonach: spektakl "Karol Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa" w adaptacji i reżyserii Marii Brzezińskiej oraz inscenizacji plastycznej Leszka Mądzika; godzina wspomnień przyjaciół i uczniów Karola Wojtyły nt. 16 października 1978: Nasz Profesor Papieżem!; sesja naukowa O przełom w służbie godności człowieka i jego życia oraz Msza święta w intencji Ojca Świętego pod przewodnictwem JE abpa Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego.

 

- "Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, 16 V 2003, sesja naukowa z okazji 83. rocznicy urodzin Jana Pawła II z udziałem gości z Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie: bpa prof. Rino Fisichelli (Rektora PUL), ks. prof. Livio Meliny (Dyrektora Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną), dra Jarosława Mereckiego SDS (PUL/KUL).

 

- "Wokół Tryptyku rzymskiego". Dyskusja panelowa, 10 IV 2003; udział wzięli: ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński, metropolita lubelski, prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC, prof. dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS, prof. dr hab. Jerzy Święch, dr Edward Fiała, ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, prof. dr hab. Józef Franciszek Fert, ks. dr Alfred Wierzbicki, Winfried Lipscher (tłumacz Tryptyku rzymskiego na język niemiecki).

 

- Obchody Dnia Świętości Życia, 25 III 2003, zorganizowane w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przez Instytut Teologii Moralnej i Instytut Jana Pawła II KUL - z sesją naukową, marszem życia i mszą świętą w archikatedrze lubelskiej.

 

- "Świadek prawdy - Świadek nadziei", 11 X 2002, uroczysta sesja Rektora KUL i Instytutu Jana Pawła II KUL w 24. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, zorganizowana w ramach obchodów Dnia Papieskiego AD 2002 - połączona z Mszą św. koncelebrowaną w Kościele Akademickim pod przewodnictwem JE Księdza Arcybiskupa Seniora Bolesława Pylaka.

 

- "O solidarność rodziny narodów świata", 9 VI 2002, sympozjum Rektora KUL i Instytutu Jana Pawła II KUL, zorganizowane w 15. rocznicę wizyty Jana Pawła II w KUL - z udziałem Ferdinando Adornato, Dyrektora Fondazione Liberal, Przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Izby Deputowanych Parlamentu Włoskiego oraz Rektorów KUL (prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP, bp prof. dr hab. Stanisław Wielgus, ks. prof.. dr hab. Andrzej Szostek MIC) - nawiązujące do ubiegłorocznej tematyki sympozjum o solidarności narodów i państw Europy, rozwijając perspektywy solidarności między narodami świata po 11 IX 2001 r.

 

- "Prymat prawdy nad władzą. ‘Non possumus’ w polityce... Dlaczego?", 16 X 2001, sesja Przewodniczącej Rady Miasta Lublina i Instytutu Jana Pawła II KUL, nawiązująca do postaci Tomasza Morusa , ogłoszonego patronem polityków i rządzących oraz do Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego - zorganizowana jako Debata Okrągłego Stołu w Trybunale Koronnym oraz uroczysta sesja w Auli KUL im. Stefana Kard. Wyszyńskiego - z udziałem przedstawicieli Włoch na czele z prof. Rocco Buttiglione, Ministrem ds. Integracji Europejskiej w Rządzie Republiki Włoskiej.

 

- "O solidarność rodziny narodów Europy", 13-14 V 2001, międzynarodowe sympozjum Instytutu Jana Pawła II KUL i Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, zorganizowane w formie Debaty Okrągłego Stołu na Zamku w Lublinie (ze Mszą św. w Kaplicy Trójcy Świętej), a poprzedzone wręczeniem doktoratu honoris causa KUL bp. Stanisławowi Dziwiszowi i jego świadectwem świadka męczeństwa, wygłoszonym w Auli KUL w dniu 20. rocznicy zamachu na papieża Jana Pawła II.

 

- Konwersatorium Myśli Jana Pawła II oraz uroczyste wręczenie prof. Normanowi Daviesowi Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublina, 23 V 2000, zorganizowane przez Rektora KUL, Instytut Jana Pawła II KUL oraz Przewodniczącą Rady Miasta Lublina na cześć prof. Normana Daviesa (Oxford).

 

- "Z Papieżem - Pielgrzymem na drogach świata". Uroczysta Sesja i Msza św. w 80. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II - Pielgrzyma Wiary, 18 V w Roku Jubileuszowym 2000; z udziałem i świadectwem Dra Joaquina Navarro-Vallsa, Dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

 

- "Poznaj samego siebie! Poznanie przez rozum - poznanie przez wiarę"; 18 V 1999; w trakcie sesji wygłoszono 5 referatów.

 

- "Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?"; 1-2 XII 1998; na lubelską część międzynarodowego sympozjum, zorganizowanego wraz z Instytutem Studiów nad Rodziną ATK i Instytutem Teologii Rodziny PAT, pod patronatem Papieskiej Akademii Życia i przy udziale członków jej prezydium, złożyło się 8 referatów.

 

- "Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL"; 16 X 1998; podczas sesji wystąpiono z 7 referatami. [więcej=>]

 

- W 30-lecie encykliki Papieża Pawła VI Humanae vitae, w 20-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II "Papieża życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa"; 15 V 1998; przedstawiono 12 referatów i 1 komunikat

 

- "Czy - i jak - prawda zobowiązuje?"; 12-14 VIII 1997; Seminarium Instytutu Jana Pawła II KUL w Castel Gandolfo, w którym uczestniczył osobiście Ojciec św. Jan Paweł II; podczas seminarium wygłoszono 7 referatów i 2 sprawozdania.

 

- "Człowiek w obliczu prawdy - w horyzoncie Boga"; 15 V 1997; Sesja naukowa, poświęcona "Karola Wojtyły koncepcji 'powinności jako normatywnej mocy prawdy'"; w jej trakcie przedstawiono 7 referatów.

 

- "Freedom - Morality - Law"; 20-25 VIII 1996; współorganizacja wraz z Zakładem Etyki KUL Sekcji Etycznej V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej n. t. "Wolność w kulturze współczesnej"; na Sekcji Etycznej wygłoszono 7 referatów a jej przedstawiciele wystąpili z 3 referatami na sesjach ogólnych.

 

- "W służbie ewangelii życia"; 28-29 XI 1995; sympozjum przeprowadzone wspólnie z Sekcją Teologii Moralnej Wydziału Teologii KUL, poświęcone encyklice Jana Pawła II Evangelium vitae; na sympozjum złożyło się 6 odczytów oraz dyskusja panelowa.

 

- "Jana Pawła II wizja Europy"; 16-18 V 1994; międzynarodowa sesja naukowa, w czasie której wygłoszono 10 referatów; jej zakończeniem i podsumowaniem była dyskusja panelowa. Z inicjatywy Instytutu miała miejsce w trakcie sesji w dniu 18 V uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Rocco Buttiglione, prorektorowi IAP w Księstwie Liechtenstein.

 

- "Prawa człowieka. Ministerium Kościoła i państwa. Wartości chrześcijańskie w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym"; X 1992; cykl 5 wykładów otwartych dla środowisk akademickich i społeczeństwa miasta Lublina.

 

- "Tydzień świętości życia"; 24-31 III 1992; cykl 6 wykładów otwartych dla środowisk akademickich i społeczeństwa miasta Lublina.

 

- "Osoba ludzka: wolność - sumienie - natura"; 9-11 VIII 1991; międzynarodowe sympozjum o charakterze zamkniętym, zorganizowane razem z Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, podczas którego wygłoszono 9 odczytów; wzięło w nim udział około 30 osób. Wyniki sympozjum przekazano do dyspozyji Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej, który miał miejsce na KUL-u w dniach 11-15 VIII 1991. Instytut włączył się w jego obrady, zakończone na Jasnej Górze spotkaniem z Ojcem św.

 

- ”Nienarodzony miarą demokracji”, dyskusja z Senatorami RP w KUL, 2 II 1991.

 

- "Pokój dziełem sprawiedliwości"; 11-13 V 1989; sesja naukowa poświęcona społecznej nauce Kościoła, oparta na encyklice Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis; w jej trakcie przedstawiono 9 referatów.

 

- "O podmiotowość osoby i społeczeństwa"; 8-16 X 1988; sympozjum międzynarodowe, przeprowadzone z Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie ku uczczeniu dziesiątej rocznicy pontyfikatu Ojca św.; w 8 odczytach ukazano najważniejsze pola działalności i punkty ciężkości obecnego pontyfikatu. Akcentem kończącym sympozjum był wieczór muzyczno-poetycki.

 

- "Dar ludzkiego życia"; 5-8 X 1988; sesja naukowa zorganizowana razem z Instytutem Studiów nad Rodziną ATK w dwudziestą rocznicę wydania encykliki Pawła VI Humane vitae; poza 8 wykładami charakteryzowała ją bogata część liturgiczno-praktyczna.

 

- "Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie"; 8-21 V 1987; międzynarodowe sympozjum, zorganizowane wspólnie z Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, nawiązujące do nauczania Jana Pawła II o koncepcji ewangelizacji kultury i inkulturacji Ewangelii oraz encykliki Slavorum Apostoli; na sympozjum złożyło się 12 odczytów. Potraktowano je jako jeden z elementów przygotowania środowiska uniwersyteckiego i całego miasta do historycznej wizyty Ojca św. w KUL-u oraz w Lublinie w dniu 9 VI 1987 r.

 

- "Problem wyzwolenia człowieka"; 16-17 IV 1986; sympozjum międzynarodowe o charakterze zamkniętym, zorganizowane wspólnie z Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie - ok. 40 uczestników, wygłoszono dla nich 9 referatów. Inspiracją dla Sympozjum były dwa dokumenty Kongregacji Nauki Wiary: "O niektórych aspektach 'teologii wyzwolenia'" oraz "O chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu".

 

- "Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości"; 15-18 V 1985; sympozjum w trzydziestą rocznicę podjęcia pracy naukowej na KUL-u ks. doc. Karola Wojtyły; wygłoszono 12 odczytów. W jego ramach urządzono również "Godzinę wspomnień", poświęconą obecności prof. Karola Wojtyły na KUL-u; sympozjum zakończył wieczór artystyczny.

 

- "W obronie życia"; IV 1985; sesja naukowa, zorganizowana wspólnie z Sekcją Filozofii Przyrody Wydziału Filozofii KUL.

 

- "Homo nasciturus"; 9 XII 1984; sesja o charakterze zamkniętym, zorganizowana wspólnie z redakcją mies. "Więź" - wzięło w niej udział 20 osób, przedstawiono 7 referatów.

 

- "Rodzina chrześcijańska" - w nawiązaniu do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio; 24-26 V 1984; sympozjum o charakterze zamkniętym - ok. 50 uczestników; podczas sympozjum wygłoszono 13 referatów.

 

[aktualizacja: Edward Ferenc]

Autor: Edward Ferenc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012, godz. 13:19 - Edward Ferenc