Aktualności

V Kongres Kultury Chrześcijańskiej

Logo Kongres Kultury Chrześcijańskiej

Zakończył się V Kongres Kultury Chrześcijańskiej, który trwał w KUL od 13 do października 2016 r. pod hasłem „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”. 

Zapraszamy do zapoznania się z przesłaniem końcowym Kongresu, a także materiałami dotyczącymi jego przebiegu.

 

Zainicjowany w 2000 r. przez ówczesnego metropolitę lubelskiego śp. abpa Józefa Życińskiego Kongres Kultury Chrześcijańskiej jest spotkaniem intelektualistów i ludzi kultury, które stanowi okazję do twórczego dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Hasłem piątej edycji wydarzenia było „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”. Uczestnicy Kongresu rozpatrywali zagadnienie wolności w ujęciu chrześcijańskim, ale również w kontekście wyzwań współczesności, w tym myśli filozoficznej i nauk przyrodniczych. Wśród uczestników Kongresu byli nie tylko ludzie Kościoła, ale również osoby spoza wspólnoty chrześcijańskiej, ale zachowujące szacunek dla wartości duchowych. W gronie gości tegorocznego Kongresu znaleźli się m.in.: kard. Gianfranco Ravasi – przewodniczący Papieskiej Rady Kultury; prof. Andrzej Friszke z PAN, prof. Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych, ekspert w dziedzinie spraw ukraińskich dr Paweł Kowal, ks. prof. Józef Niewiadomski z Uniwersytetu w Innsbrucku, teologowie prof. Andriej Zubow z Moskwy i prof. Antoine Arjakovsky z Paryża, s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia czy dr hab. Mieszko Tałasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczególnym momentem obecnego Kongresu była uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu, a także odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera.

Obok wykładów i paneli dyskusyjnych w programie znalazły się jak zwykle wydarzenia kulturalne, m.in. wystawa „100/100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki z KUL na stulecie KUL” na Zamku Królewskim w Warszawie, a także pokaz specjalny filmu Ryszarda Bugajskiego o Julii Brystygierowej zatytułowanego „Zaćma”. 
Obrady Kongresu zakończyły się w niedzielę 16 października uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2016/17

 

Program Kongresu

 

 

DZIEŃ PIERWSZY - 13 października 2016 r.

 

kard. RavasiPodczas uroczystego otwarcia Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp. Stanisław Budzik przypomniał, że Kongres odbywa się już po raz piąty. Pokazuje to, że dzieło rozpoczęte przez abp. Józefa Życińskiego w 2000 r. okazało się trwałe i potrzebne.  Podkreślił, że dialog Kościoła z kulturą jest  zawsze potrzebny i pożyteczny.

 

Wykład inauguracyjny Kongresu „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na drogach człowieka” wygłosił kard. Gianfranco Ravasi, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury. W swoim wystąpieniu przedstawił relację między wiarą a wolnością w odniesieniu do więzi łączących człowieka i Boga.

Pierwszy dzień Kongresu zakończył Nadzwyczajny Recital Skrzypcowy z cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką, w którym wystąpili Alexander Trostianski i Natalya Ardasheva.

 

Więcej

 

 

DZIEŃ DRUGI - 14 października 2016 r.

 

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu, wybitnemu twórcy kultury, kompozytorowi i dyrygentowi. 

 

Więcej

DZIEŃ TRZECI - 15 października 2016 r.

 

heller

Pierwszym punktem trzeciego dnia obrad Kongresu było niezwykłe wydarzenie dla społeczności akademickiej KUL. Po 50 latach od uzyskania stopnia doktora przez ks. prof. Michała Hellera miało miejsce uroczyste odnowienie doktoratu.

 

Więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ CZWARTY - 16 października 2016 r.

 

inauguracjaOstatni dzień Kongresu wypełniły wydarzenia związane z Inauguracją Roku Akademickiego 2016/17.

 

Więcej