Aktualności

Wręczenie Nagrody im. ks. Radziszewskiego Abpowi Stanisławowi Gądeckiemu

Abp GądeckiArcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, został tegorocznym laureatem Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego. Wyróżnienie jest wręczane przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Nagroda została przyznana za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 16.00 w sali 1031, Collegium Joannis Pauli II. Podczas uroczystości Abp Gądecki wygłosi referat pt. „Postulaty dotyczące małżeństwa i rodziny wynikające z adhortacji Amoris laetitia”.

 

W uzasadnieniu przyznania Nagrody Abp. Gądeckiemu możemy przeczytać: „Ksiądz Arcybiskup jest Uczonym wielkiego formatu [...]. Pośród tematów, które Kandydat bada naukowo w sensie nauk biblijnych i teologicznych jest oczywiście geneza, natura oraz finalność bytu człowieka jako „obrazu i podobieństwa Boga” jako takiego jego nietykalnej, niepowtarzalnej i ze względu na święty plan Bożego stworzenia świata powołanej do wiekuistego bytowania substancjalnie rozumianej osoby ludzkiej. Ta wielkość ludzkiej godności ukazuje się dopiero w tej szczytowej dla ducha fazie poznania naukowego, inspirowanego i ubogaconego dodatkowo łaską Najwyższego Stwórcy i Odkupiciela, którą posiada z natury rzeczy warsztat wiernego Objawionemu Słowu Boga w Starym i Nowym Testamencie, Tradycji oraz uwzględniającego rzetelne badania interdyscyplinarne dokonywane przez wieki przez wielu znaczących a niekiedy nawet genialnych naukowców Biblisty. To klasyczne podejście do badań w dziedzinie być może najdelikatniejszej i wymagającej głębokiej wrażliwości intelektu i w ogóle całego ducha ludzkiego i to nie tylko na wymiar przyrodzony, lecz także na nadprzyrodzony, pozwala uniknąć wielu istotnych błędów w interpretacji tekstów Pisma św. [...] A zatem wspaniały splot precyzyjnych uzasadnień naukowych i wierność Księdza Arcybiskupa względem wielkiej nauki biblijno-teologiczno-metafizycznej o człowieku jako „dziecku Bożym” w obliczu jakiegoś „sprzężenia się” różnych typów negacji człowieka w jego uprzyczynowieniu przez transcendentnego Boga, w jego wyjątkowej naturze duchowo-cielesnej, w jego podmiotowości substancjalnej i bycie osobowym zasługuje na wielki zaszczyt, który wpisany jest w wyśmienite pokolenia – minione i obecne – tworzące ludzkie Oblicze Towarzystwa Naukowego KUL w duchowy sens Nagrody im. Księdza Rektora Założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1918 r.”

 

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego została ustanowiona przez Towarzystwo Naukowe KUL w 1974 r. Jej dotychczasowymi laureatami byli m.in. prof. Władysław Tatarkiewicz, prof. Marian Plezia, prof. Irena Sławińska, ks. prof. Michał Heller, abp Józef Życiński i prof. Bogdan Chazan.

 

Fotorelacja