Doktor Honoris Causa KUL Krzysztof Penderecki

dhc PendereckiKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przyznał zaszczytny tytuł akademicki doktora honoris causa prof. Krzysztofowi Pendereckiemu, pragnąc uhonorować wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga i mecenasa muzyki. Światowe uznanie zyskał on zarówno jako twórca awangardowych kompozycji, jak i utworów pozostających w nurcie europejskiej tradycji muzycznej. Na jego dorobek twórczy składają się liczne gatunki utworów scenicznych, muzyki instrumentalnej i wokalnej. Inspiracją do powstania wielu z nich były znaczące wydarzenia czy ważne rocznice w dziejach Polski i świata. Prof. Penderecki należy też do najwybitniejszych kompozytorów muzyki religijnej naszych czasów. W jego twórczości sacrum zajmuje ważne miejsce i ma związek z szeroko rozumianą tradycją oraz kulturą judeochrześcijańską. Ceniony jest za indywidualny styl oraz oryginalność i wysoki poziom warsztatu kompozytorskiego. O randze jego twórczości świadczą liczne odznaczenia i nagrody przyznane mu w różnych krajach całego globu, festiwale jego imienia organizowane w kilku miastach świata, a przede wszystkim wykonania jego muzyki przez  najlepszych wirtuozów i orkiestry w najznamienitszych salach koncertowych na świecie.

Pan Krzysztof Penderecki jest też cenionym dyrygentem, zapraszanym przez najbardziej znaczące ośrodki muzyczne na świecie. Istotnym przejawem jego związków z muzyką w wymiarze naukowo-dydaktycznym była praca wykładowcy w uczelniach muzycznych i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Zamiłowanie do muzyki wyraża się również w jego inicjatywach edukacyjnych, wśród których pierwszoplanową jest utworzone przez niego Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach.

 

(Słowo Rektora KUL prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego

z okazji uroczystości doktoratu honoris causa prof. Krzysztofa Pendereckiego)

 

 

DHC Penderecki 3

 

Uchwała Senatu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL

prof. Krzysztofowi Pendereckiemu

(768/IV/1)

 

 

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie art.16 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Statutu KUL, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. Krzysztofowi Pendereckiemu.

Przyznając ten tytuł, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności prof. Krzysztofa Pendereckiego, znakomitego muzyka, kompozytora i dyrygenta oraz wrażliwego humanisty, o niekwestionowanym dorobku, propagującego w swojej sztuce najgłębsze ideały chrześcijańskiej wizji świata i człowieka, mocno zakorzenionej w tradycji biblijnej.

 

 

 ,

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona