W dniach 3-7 kwietnia 2017 r.  na KUL odbędzie się 59. Tydzień Filozoficzny. Jest to wydarzenie, które ma przybliżyć wybrane aspekty refleksji filozoficznej oraz popularyzować filozofię i stworzyć przestrzeń do wymiany myśli. Początki Tygodnia sięgają 1958 roku, co czyni go jednym z najstarszych tego typu wydarzeń w Polsce. Koło Filozoficzne Studentów KUL, będące głównym organizatorem, gościło przez ten czas wielu wybitnych przedstawicieli filozofii polskiej, wśród których wymienić można Romana Ingardena, Tadeusza Czeżowskiego, Władysława Tatarkiewicza, Józefa Tischnera czy Karola Wojtyłę.

Tematem tegorocznej edycji są źródła filozofii europejskiej. Organizatorzy odwołują się w nim do znanego podziału Karla Jaspersa, który rozróżnia historyczne początki filozofii i jej źródła. Przez źródła filozofii rozumie on „stale od nowa wypływające impulsy pobudzające do filozofowania”, dzięki którym „współczesna filozofia staje się istotna, dawniejsza zaś – zrozumiała”. Celem tegorocznego Tygodnia jest zatem wskazanie problemów, które od wieków stanowią inspirację do refleksji filozoficznej, a przy tym wypływają z doświadczeń codziennego życia.

Rzecz jasna, temat ten jest tak rozległy, że mógłby być przedmiotem rozważań o wiele dłuższych niż tydzień, dlatego organizatorzy postanowili wybrać niektóre jego aspekty. Uczestnicy będą mieli okazję, by zastanowić się nad zdumieniem, które każe dążyć do pogłębionego poznania i nie poprzestawać na powierzchownych wyjaśnieniach, wątpieniem, które zmusza do nieustannego rewidowania poglądów, wstrząsem egzystencjalnym, który każe zadawać pytania w obliczu dramatycznych życiowych wydarzeń, oraz wiarą filozoficzną, a więc tym, jak filozofowie spoglądają na Boga i religię. Oprócz wystąpień profesorów, którzy będą rozwijali wymienione tematy, tradycyjnie czwarty dzień będzie poświęcony na prelekcje studentów.

Poza standardowymi wykładami i dyskusjami, uczestnicy Tygodnia będą mieli okazję do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących: spotkaniu dla nauczycieli filozofii i etyki dotyczącym nauczania tych przedmiotów po reformie edukacji, panelu dyskusyjnym na temat metafizyki w dydaktyce filozofii, dwóch seminariach – na temat wiary filozoficznej oraz na temat światów możliwych i przedmiotów nieistniejących, a także V Ogólnopolskim Konkursie Logicznym.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu; zapraszamy filozofów i osoby zainteresowane filozofią, a także wszystkich tych, których interesują poruszane w tym roku zagadnienia.

Podobnie jak w latach ubiegłych obrady Tygodnia Filozoficznego będą rejestrowane i transmitowane online.

 

Można nas znaleźć:

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017, godz. 09:40 - Leszek Wojtowicz