Odeszli do Domu Ojca 2019/2020

anioł cmentarny 

 

 

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegnają członków społeczności uniwersyteckiej,

którzy odeszli w roku akademickim 2019/20:

 

cenionego specjalistę w zakresie psychiatrii i wykładowcę KUL 

 

absolwenta KUL, bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II,

byłego metropolitę lwowskiego i rektora Papieskiej Akademii Teologicznej

 

teologa, długoletniego pracownika KUL, kierownika Katedry Teologii Moralnej KUL w latach 1997-2002

 

bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka,

doktora honoris causa KUL

 

długoletniego wykładowcę KUL, dyrektora Instytutu Muzykologii (1989–1991 i 2003–2005),

znawcę historii chorału gregoriańskiego w Polsce

 

wybitnego prawnika i dyplomatę, rektora Kolegium Europejskiego w Brugii,

wykładowcę oraz sprawdzonego przyjaciela KUL

 

wybitnego teologa i ekumenistę, znawcę teologii prawosławnej,

współzałożyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL

 

wybitnego logika, pioniera informatyzacji KUL,

twórcę i wieloletniego kierownika Katedry Podstaw Informatyki

 

wybitnego muzyka, kompozytora i dyrygenta,

doktora honoris causa KUL

 

 teologa dogmatyka, twórcę personalizmu uniwersalistycznego,

wieloletniego wykładowcę KUL

 

wieloletniego pracownika Instytutu Historii KUL

twórcę i pierwszego Kierownika Katedry Historii XVI-XVIII wieku

 

absolwenta i pracownika KUL (1997-2012),

sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 

biskupa ordynariusza diecezji łomżyńskiej (1996-2011),

absolwenta KUL oraz laureata Medalu za Zasługi dla KUL

 

specjalistę z zakresu matematyki i informatyki,

pracownika Katedry Równań Różniczkowych i Całkowitych w Instytucie Matematyki

i Informatyki KUL

 

Kierownika Katedry Technologii Społeczeństwa Informacyjnego

w Instytucie Matematyki i Informatyki KUL w latach 2007-2012

 

absolwenta KUL, biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej (1992-2003)

 

wieloletniego pracownika działu wydawniczego KUL,

jednego z założycieli NSZZ Solidarność na uniwersytecie

 

 

 

 

 

 

  


 

Tu wspominamy członków naszej społeczności, których Pan powołał w poprzednich latach. Zachowujemy ich we wdzięcznej pamięci.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona