1. Telefon: (081) 445 40 23
 2. Zainteresowania naukowe: historia Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego; stosunki polsko-hiszpańskie; polityka zagraniczna, dyplomacja i wywiad; historia kultury; historia regionalna
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Dyplomacja europejska w czasach nowożytnych (wykład);
  • Historia nowożytna powszechna (konwersatorium);
  • proseminarium.
 4. Czas i miejsce zajęć 
 5. Wybrane publikacje:
  • El marqués de la Ensenada y los servicios secretos españoles en la época de Fernando VI, „Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica”, t. 25: 2001, s. 109-122;
  • Hiszpańskie służby wywiadowcze za panowania Ferdynanda VI, [w:] We wspólnej Europie. Polska-Hiszpania, XVI-XX wiek. Referaty wygłoszone podczas sympozjów historyków polskich i hiszpańskich w Lublinie i Logroño, red. C. Taracha, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 2001, s. 109-132;
  • W służbie lokalnego Kościoła. Proboszczowie parafii Dąbrowica 1950-2000, Lublin, Werset, 2004;
  • Szpiedzy i dyplomaci. Wywiad hiszpański w XVIII wieku, Lublin, Werset, 2005;
  • Cartas desde Varsovia. Correspondencia privada del conde Pedro de Aranda con Ricardo Wall, 1760-1762, eds. C. González Caizán, C. Taracha, D. Téllez Alarcia, Lublin, Werset, 2005.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2007, godz. 19:52 - Dariusz Prucnal