dr hab. Hubert Łaszkiewicz, adiunkt
Kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej
 

 1. Telefon: (81) 445 40 23
 2. Zainteresowania naukowe: historia dawnej Rzeczpospolitej i Carstwa Moskiewskiego, Europy Środkowo-Wschodniej, XVI-XVII wiek; historia gospodarcza, idei, religii; historia historiografii
 3. Prowadzone zajęcia: w roku akademickim 2005/2006 urlop naukowy (habilitacyjny)
 4. Wybrane publikacje:
  • Typologia diecezji prawosławnych w Rosji w XIX i na początku XX wieku. Materiał do dyskusji, [w:] Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI - XX w), red. Juliusz Bardach, Warszawa 1997, s. 247-259;
  • Dziedzictwo czy towar? Szlachecki handel ziemią w powiecie chełmskim w II połowie XVII w., Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1998;
  • Pojęcie honoru w Carstwie Moskiewskim i w Rzeczpospolitej w XVI-XVII wieku, [w:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenia współczesne, red. Andrzej de Lazari i Roman Backer, Łódź, Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Ibidem, 2003, s. 89-97;
  • A Quest for Identity: East Central Europe and its Historians, [w:] East-Central Europe's Position within Europe. Between East and West, ed. by Jerzy Kłoczowski, Lublin, Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2004, s. 60-71;
  • Stosunki polsko-francuskie w rozszerzonej Unii Europejskiej, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004, ss. 29 [Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 4, pod red. Jerzego Kłoczowskiego].
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011, godz. 23:07 - Bogumił Szady