dr hab. Zbigniew Niebelski, prof. KUL
Kierownik I Katedry Historii Nowożytnej


 1. Telefon: (081) 445 40 21
 2. Zainteresowania naukowe: wiek XIX i XX; polskie powstania narodowe; losy uczestników powstań; Polacy w Rosji; Kościół katolicki pod zaborami; idee i partie polityczne
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Historia XIX-XX w. (seminarium);
  • Historia XIX-XX w. (proseminarium);
  • Historia Polski XIX w. (konwersatorium);
  • Historia Polski XX w. (konwersatorium);
  • Powstanie styczniowe w Lubelskiem i na Podlasiu (wykład monograficzny); Polska w czasach rozbiorów 1863-1918 (wykład kursoryczny).
 4. Czas i miejsce zajęć 
 5. Wybrane publikacje:
  • Dziewiętnastowieczne dzieje Bogdanowiczów z Nadrybia. Listy z zesłania Jana i Marceliny, Lublin 2005, ss. 112.
  • Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002, ss. 656.
  • W dobrach Ossolińskich. Klimontów i okolice, [dzieje miasta i dóbr rodu Ossolińskich na ziemi sandomierskiej], Klimontów 1999, ss. 191.
  • „Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy !”. Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin 1995, ss. 194.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2007, godz. 19:36 - Dariusz Prucnal