Aktualności

Dzień Judaizmu w Archidiecezji Lubelskiej

xxv_dzien_judaizmu Historia życia ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego, którego podczas Holokaustu jako żydowskiego chłopca Jakuba Hersza Grinera uratowali Polacy, będzie jednym z tematów spotkania, które w Dniu Judaizmu w Kościele katolickim - 17 stycznia - zorganizują Archidiecezja Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a także Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie.
Wydarzenie, podczas którego wykład o żydowsko-katolickim dialogu wygłosi prof. Abraham Skórka - rabin gminy żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires, odbędzie się online na platformie Zoom: https://bit.ly/34OfFO7 (Meeting ID: 819 6073 4751 Passcode: 940029).
Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) urodził się 23 sierpnia 1931 r. w Zamościu w rodzinie żydowskiej. W czasie II wojny światowej jego najbliżsi krewni - ojciec, matka i dwie siostry - zostali zamordowani przez Niemców. On sam ukrywał się przed okupantami dzięki pomocy polskich rodzin. Po wojnie przebywał w sierocińcu sióstr benedyktynek. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, a 20 kwietnia 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Ks. inf. Grzegorz Pawłowski zmarł w ubiegłym roku w Izraelu, gdzie od 1970 r. był duszpasterzem Polonii.
Podczas spotkania odczytany zostanie fragment nowej książki ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego pt. "Mesjasz i jego wyznawcy". Książkę, która jest komentarzem biblijno-archeologicznym do tekstów Ewangelii i Dziejów Apostolskich, opublikuje wydawnictwo "Gaudium". Opisuje ona życie Jezusa, Jego uczniów oraz wspólnoty pierwotnego Kościoła, ale także jest świadectwem wiary Żyda, który uwierzył w Ewangelię i został katolickim kapłanem.
"Publikacja zawiera cenne uwagi i objaśnienia archeologiczne, historyczne i geograficzne, postrzegane zarówno z żydowskiego punktu widzenia, jak i chrześcijańskiego" - zachęca do lektury "Gaudium", dodając, że książka jest także swoistym testamentem duchowym ks. inf. Pawłowskiego.
W spotkaniu, które otworzy ks. dr Tomasz Adamczyk - dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie, uczestniczyć będą m.in. metropolita lubelski ks. dr hab. Stanisław Budzik, a także rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Prof. Abraham Skórka, którego wykład nosi tytuł "The Jewish-Catholic dialogue 56 years after Nostra Aetate", wspólnie z bp. Mieczysławem Cisło - biskupem pomocniczym seniorem Archidiecezji Lubelskiej - poprowadzą też modlitwę o pokój. Na zakończenie lubelskich obchodów Dnia Judaizmu wygłoszona zostanie także modlitwa Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego.
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce ustanowiła w 1997 r. Konferencja Episkopatu Polski. Jest obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.