Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa "The Parisian School of Saint-Victor in the Middle Ages: A European-wide Thought"

plakat_02a.jpg

W dniach 20-23 czerwca 2022 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja  naukowa zatytułowana The Parisian School of Saint-Victor in the Middle Ages: A European-wide Thought", której organizatorem jest  Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu na Wydziale Filozofii KUL.  Wydarzenie odbędzie się w sali GG 208.

 

Szkoła Świętego Wiktora, założona na początku XII wieku na przedmieściach Paryża, szybko stała się ośrodkiem intelektualnym na skalę europejską, a to za sprawą międzynarodowego pochodzenia swoich mistrzów, dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu ich dzieł, zwłaszcza dzieł Hugona i Ryszarda, a wreszcie dzięki swojemu wkładowi doktrynalnemu we wspólną kulturę europejską w wielu kwestiach, pośród których wyliczyć można: doniosłość zdobywania „kultury ogólnej”; potrzebę rygorystycznego podejścia historycznego do tekstów biblijnych, otwartego na egzegezę rabiniczną; zaraźliwe zainteresowanie pismami i myślą pseudo-Dionizego Areopagity; doniosłą rolę w ukonstytuowaniu się teologii jako dyscypliny naukowej; wysiłek, by pogodzić żarliwości życia duchowego z psychologiczną finezją w analizie kontemplacji i jej etapów. Krótko mówiąc, ciekawość w stosunku do wszystkich dziedzin wiedzy, a zarazem próba ich zjednoczenia w uniwersalną i jednolitą mądrość.

 

Program konferencji