Obszary badań naukowych

  • Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
  • Rachunkowość (sektora) małych i średnich przedsiębiorstw
  • Oddziaływanie regulacji prawa podatkowego i bilansowego na funkcjonowanie i organizację przedsiębiorstw
  • Rachunek kosztów w procesie budżetowania działalności podmiotów publicznych
  • Problematyka pomiaru (rachunkowości) efektywności publicznego finansowania edukacji w Polsce i wybranych krajach OECD.

 

Konferencje naukowe

Konferencja IEiZ 2017

Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska

 

Konferencja 2015 (wraz z Katedrą Bankowości i Finansów KUL)

Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

 

Konferencja 2012

Audyt (przegląd) sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa

 

Konferencja 2011

Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego

 

 

Zobacz też: _publikacje_      _wydane książki_ 

Autor: Marzena Wrona
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020, godz. 22:01 - Joanna Nucińska