1973

1. Bage, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973, kol. 1257;

2. Bagnoregio, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973, kol. 1258;

1975

3. Dowartościowanie kultury intelektualnej przez Klemensa Aleksandryjskiego jako rezultat polemiki antyheretyckiej, „Studia Pelplińskie” 5 (1975) 177-199;

1976

4. Barranca Barmeja, w: Encyklopedia Katolicka, t. II, Lublin 1976, kol. 62;

5. Barranquilla, w: Encyklopedia Katolicka, t. II, Lublin 1976, kol. 62;

6. Bucaramanga, w: Encyklopedia Katolicka, t. II, Lublin 1976, kol. 1144;

1978

7. Aktualny stan badań nad Klemensem Aleksandryjskim, „Collectanea Theologica” 48 (1978) z. 3, 175-177;

8. Formy i zasady pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie Stromatów Klemensa Aleksandryjskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 25 (1978) z. 4, 7-10;

9. Struktury semantyczne wyrazu paideia w Stromateis Klemensa Aleksandryjskiego, w: Z zagadnień literatury greckiej, pod red. J. Pliszczyńskiej, Lublin 1978, 127-151;

Początek strony

1979

10. Dafne, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 969-970;

11. Dekster, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1122;

12. Delfy, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1129-1130;

13. Demeter, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1142-1144;

14. Dezydery, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1230;

15. Dhimmi, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1238;

16. Diatessaron, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1296-1297;

17. Didascalia apostolskie, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1303-1304;

18. Dionizos, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1334-1336 (współautorstwo);

19. Dionizy Bar Salibi, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1339;

20. Dionizy Mały, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1340-1341;

21. Dioskur papież, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1344;

22. Dioskur patriarcha, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1343-1344;

23. Kerygmat pisemny w teorii i praktyce Klemensa Aleksandryjskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 26 (1979) z. 6, 21-43;

24. Klemens Aleksandryjski – pedagog oświeconych, „Ateneum Kapłańskie” 93 (1979) 27-36;

25. Wychowawcza funkcja Prawa Starego Testamentu w koncepcji Klemensa Aleksandryjskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 26 (1979) z. 3, 17-36;

1980

26. Agape istotą chrześcijaństwa według Klemensa Aleksandryjskiego, „Studia Pelplińskie” 11 (1980) 101-127;

27. Agape w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, Pelplin-Lublin 1980, ss. 149 (offset);

Recenzja:
- H. Wolak, „Vox Patrum” 1 (1981) z. 1, 77-79;

28. Miejsce i rola bojaźni Bożej (fobos) na drodze dążenia do doskonałości chrześcijańskiej według Klemensa Aleksandryjskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27 (1980) z. 3, 21-30;

29. Qua paideia Clemens Alexandrinus imbutus appareat in animadvertenda falsa gnosi, „Studia Antiquitatis Christianae” 2 (1980) 37-83;

Początek strony

1981

30. Kościół jako szkoła Logosu w doktrynie Klemensa Aleksandryjskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28 (1981) z. 4, 127-143;

31. Znaczenie słów Klemensa Aleksandryjskiego „modlitwa jest rozmową z Bogiem” w ich kontekście bliższym i dalszym, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 8 (1981) 129-132;

1982

32. O regule św. Benedykta bez benedyktyńskiej pokory, „Vox Patrum” 2 (1982) z. 3, 160-168 (Recenzja pracy E. F. Saner, Benediktsregel und Weltlente, Augustin – Hangelar 1980);

1983

33. Doctrina Patrum, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 2-3;

34. Donatyzm, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 111-113;

35. Donus, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 116-117;

36. Drakoncjusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 183;

37. Dydym Ślepy, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 414-415;

38. Dyktyniusz z Astorgii, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 416-417;

39. Dziech Józef, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 464;

40. Efrem, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 681-683;

41. Egbert z Yorku, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 686;

42. Ekumeniusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 852-853;

43. Eliasz, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 888;

44. Elipidiusz Rustyk, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 902;

45. Elwira, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 906-907;

46. Enaniszo, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 982;

47. Ennodiusz; w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1009-1010;

48. Epidauros, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1019-1020;

49. Epifaniusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1021-1023;

50. Epitoma, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1054;

51. Eros, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1094-1095;

52. Eucheriusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1283-1284;

53. Eugeniusz II (III), w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1293-1294;

54. Eusebius Gallinacus, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1339;

55. Eutropiusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1346;

56. Eutropiusz Prezbiter, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1347;

57. Euzebiusz z Cezarei, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1351-1355;

58. Euzebiusz z Doryleum, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1355;

59. Euzebiusz z Samosat; w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1356-1357;

60. Ewagriusz Prezbiter, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1374;

61. Ewagriusz z Antiochii, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, kol. 1372;

62. Idee pedagogiczme Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox Patrum” 3 (1983) z. 4, 64-80;

63. Kościół – Agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin 1983, ss. 200;

Recenzje:

- Zenon Ziółkowski, Aktualność Ojców Kościoła, „Kierunki” 29 (1983) nr 42, 11;

- Bibliofil, „Tygodnik Powszechny” 37 (1983) nr 48, 8;

- E. Guziakiewicz, Kościół Agape, „Katolik” 1984, nr 24, 5;

- „Ateneum Kapłańskie” 101 (1981) 309-310;

64. Święty Seweryn Apostoł Noricum, „Vox Patrum” 3 (1983) z. 4, 81-87;

Początek strony

1984

65. Zagadnienie medytacji w nauce Ojców Kościoła, w: Medytacja (Homo Meditans I) pod red. W. Słomki, Lublin 1984, 55-81;

66. Formy i cele modlitwy doskonałego chrześcijanina (gnostyka) według Klemensa Aleksandryjskiego, w: Medytacja (Homo Meditans I) pod red. W. Słomki, Lublin 1983, 127-132;

67. Motywacja czynnej miłości bliźniego u Klemensa z Aleksandrii, w: Medytacja (Homo Meditans I) pod red. W. Słomki, Lublin 1983, 133-147;

68. Szkic chrystologii Klemensa Aleksandryjskiego w świetle onomastyki I księgi Pedagoga, „Vox Patrum” 4 (1984) z. 6-7, 101-125;

69. Spotkanie Sekcji Patrystycznej w Gdańsku-Oliwie, „Vox Patrum” 4 (1984) z. 6-7, 465-469;

70. Trynitarny wymiar miłości chrześcijańskiej w przekazach biblijno-patrystycznych, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984) z. 4, 43-54;

1985

71. Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła, w: Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie (Homo Meditans III) pod red. W. Słomki, Lublin 1985, 125-136;

72. Świętość małżeństwa i rodziny według Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox Patrum” 5 (1985) z. 8-9, 95-125;

1987

73. Termin „eucharystia” w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox Patrum” 7 (1987) z. 12-13, 73-86;

1988

74. Chrześcijanie wobec kultury i cywilizacji grecko-rzymskiej. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., pod red. J. Śrutwy, Lublin 1988, 33-62;

75. „Miłować Boga całym umysłem” w interpretacji Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox Patrum” 8 (1988) z. 14-15, 603-620;

Początek strony

1989

76. Fakund, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 18;

77. Faust z Bizancjum, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 78-79;

78. Fastydiusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 63;

79. Faust z Riez, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 79-80;

80. Faustyn, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 81;

81. Febadiusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 83;

82. Feliscyn, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 103-104;

83. Feliks III (II), w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 107;

84. Feliks IV (III), w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 107-108;

85. Ferreol, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 143;

86. Filaster, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 192-193;

87. Fileas, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 194;

88. Filetos Gnostyk, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 194;

89. Filip, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 199;

90. Filip Arab; w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 204;

91. Filip Prezbiter, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 207;

92. Filip z Side, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 208;

93. Filokalia, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 230-232 (współautorstwo);

94. Filoksen, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 232;

95. Filon z Aleksandrii, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 236-239 (współautorstwo);

96. Filostorgiusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 240-241;

97. Firmicus Maternus, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 300;

98. Firmus, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 301;

99. Flawian I, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 323;

100. Florilegium, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 344-345;

101. Fociusz Diakon, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 360;

102. Fruktuoz, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 729

103. Fulgencjusz z Ruspe, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 754-756;

104. Gallandi, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 831;

105. Gelazy I, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 932;

106. Gelazy z Cezarei, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 933;

107. Gennadiusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 963;

108. German I, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 1001-1002;

109. Geroncjusz z Jerozolimy, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 1015;

110. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Patrologii, „Vox Patrum” 9 (1989), z. 16, 367-368;

Początek strony

1990

111. Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1990, ss. 219 (indeksy);

Recenzje:

- J. Werbiński, „Ateneum Kapłańskie” 116 (1991) 550-552;

- P. Paciorek, Franciszek Drączkowski, L’Amour – Synthese du christianisme, Lublin 1990, „Revue des Etudes Augustiennes” 37 (1991) 183-185;

1991

112. Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1991, ss. 227, wydanie II poszerzone;

Recenzja:

- A. Eckmann, „Ateneum Kapłańskie”, nr 509, 191-193;

113. Posty a miłość chrześcijańska w przepowiadaniu Leona Wielkiego, w: Historia i Logos, pod red. K. Machety, K. Góździa, M. Kowalczyka, Lublin 1991, 130-136;

1992

114. Cierpienie i śmierć w nauce Ojców Kościoła, w: Cierpienie i śmierć (Homo Meditans XIII) pod red. A. J. Nowaka, Lublin 1992, 29-48;

115. Eucharystia – nieustanne dziękczynienie według Klemensa Aleksandryjskiego, w: Eucharystia – miłość i dziękczynienie (Homo Meditans IX) pod red. W. Słomki, A. J. Nowaka, Lublin 1992, 43-51;

116. Miłość istotą chrześcijaństwa i miarą człowieczeństwa, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, pod red. M. Ruseckiego, Lublin 1992, 591-616;

1993

117. Errori di base nell esegsi eterdossa secondo l insegnamento di Clemente Alessandrino, w: Biblioteca di Scienze Religiose 106: Esgesi e catechesi nei Padri (secc. II-IV) a cura di Sergio Felici, Roma 1993, 97-106;

118. Gott ist die Liebe. Eine patristische Studie, Lublin 1993, ss. 344;

Recenzja:

- T. Polanowski, Bóg jest miłością, „Ezop” nr 1 (1) wrzesień 1994, 13;

119. Koncepcja miłości chrześcijańskiej w przekazach biblijno-patrystycznych, w: Miłość w postawie ludzkiej (Homo Meditans VIII), pod red. W. Słomki, Lublin 1993, 117-136;

120. Przedmowa, w: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, pod red. F. Drączkowskiego, J. Pałuckiego, Lublin 1993, 5-8;

121. Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, pod red. F. Drączkowskiego, J. Pałuckiego, Lublin 1993 (współredakcja);

122. Greccy Ojcowie, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 61-64;

123. Grzegorz z Nazjanzu, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 313-316;

124. Grzegorz z Nysy, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 316-320

125. Hipolit, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 916-918;

126. Hipolita statua, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 919;

127. Ignacy Antiocheński, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 1441-1443.

Początek strony

1994

128. Do Boga, który uwesela, Lublin 1993, ss. 65;

129. Idea kerygmatu pisemnego w przekazach patrystycznych, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, pod red. F. Drączkowskiego, J. Pałuckiego, Lublin 1994, 9-20;

130. Przedmowa, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1994, 5-8.

131. Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1994, ss. 169 (współredakcja);

Recenzja:

- Valdemarus Turek, „Latinitas” 1995 lib. III p. 279-280;

132. Katedra Patrologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rys historyczny), w: Tysiąc imion Chrystusa. Seminarium Patrystyczne KUL 1983-1993, red. J. Pałucki, Lublin 1994, s. 9-15;

133. Profil organizacyjno-naukowy Seminarium Patrystycznego w KUL (1983-1993), w: Tysiąc imion Chrystusa. Seminarium Patrystyczne KUL 1983-1993, red. J. Pałucki, Lublin 1994, s. 29-43;

1996

134. Filantropia (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ) – humanitaryzm chrześcijański według Klemensa Aleksandryjskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 43 (1996) z. 4, 75-86;

135. Gnoza w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego, „Studia Antiquitatis Christianae” 12 (1996) 9-21;

136. Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1996, ss. 192 (współredakcja);

137. Patrologia. Część pierwsza, Toruń 1996, ss. 143;

138. Podstawowe błędy heterodoksyjnej egzegezy Pisma św. według Klemensa z Aleksandrii, „Studia Pelplińskie” 24 (1996) 129-137;

139. Poza miłością nie ma zbawienia, Pelplin – Toruń 1996, ss. 86;

Recenzja:

- Antoni Jozafat Nowak, Ks. Franciszek Drączkowski, Poza miłością nie ma zbawienia, Pelplin – Toruń 1996 (86 ss.), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 44 (1997) z. 5, 131-132;

140. Przedmowa, w: Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1996, s. 3-10;

1997

141. Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997, ss. 185 (współredakcja);

142. Iluminacja w okresie patrystycznym, EK VII 34-35;

143. Izydor Gnostyk, w: Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 622;

144. Izydor z Sewilli, w: Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 619-621;

145. Jezus Chrystus. Nazwy patrystyczne, w: Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 1353-1355;

146. Kościół jako państwo (polis) w nauce Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox Patrum” 17 (1997) z. 32-33, 35-43;

147. Miłość – Agape syntezą chrześcijaństwa, Pelplin – Toruń 1997, ss. 256;

148. Przekłady:

- List II Cyryla Aleksandryjskiego Do Nestoriusza, w: Maryja w tajemnicy Chrystusa, pod red. S. C. Napiórkowskiego, S. Longosza, Niepokalanów 1997, s. 231-233;

- List Nestoriusza do Cyryla Aleksandryjskiego, w: Maryja w tajemnicy Chrystusa, pod red. S. C. Napiórkowskiego, S. Longosza, Niepokalanów 1997, s. 227-230;

149. Słowo wstępne, w: Piotr Kwiatkowski, Ojcowie Kościoła w Brewiarzu. Indeksy, Toruń 1997, s. 5-8;

150. Święty Leon Wielki Apostołem dobroczynności, w: Mistrz i Przyjaciel. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. dra hab. Marka Zahajkiewicza, red. J. Pałucki, Lublin 1997, s. 207-218;

151. Wstęp, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997, s. 3-8;

Początek strony

1998 

152. [Francesco Di Fordon] La salvezza e nelľ amore, Roma (Edizioni Dehoniane), 1998, ss. 47;

Recenzja:

- W. Turek, „Salesianum” 62 (2000) 4, 813-814;

153. Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1998, ss. 203 (współredakcja);

154. Patrologia, Bernardinum, Pelplin – Lublin 1998, ss. 445;

Recenzje:

- Cz. S. Bartnik, „Vox Patrum” 18 (1998), z. 34-35, 516-520;

- M. Marczewski, „Vox Patrum” 18 (1998), z. 34-35, 520-523;

- Cz. S. Bartnik, Nowy podręcznik patrologii – od dawna oczekiwany, „Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej”, Grudzień 98, z. 12, s. 772-776;

- M. Marczewski, „Collectanea Theologica” 69 (1999) nr 2, 225-228;

- P. Nowak, „Latinitas” 1999, lib. III p. 283-284;

155. Piękno prawdziwe. Konferencje radiowe, Pelplin 1998, ss. 215;

Recenzja:

- G. Jaśkiewicz, Jak być pięknym?, „Niedziela” 44/98 1 XI 1998, s. 9;

156. Wstęp, w: Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1998, s. 3-8;

1999

157. Kerygmat pisany w nauce Ojców Kościoła, w: Jak przekazywać wiarę dzisiaj? („Anamnesis” 16). Biuletyn Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Rok V , Numer 16 (1/1998/99), Sandomierz, s. 42-54;

158. Pokój serca. Konferencje radiowe, Pelplin 1999, ss. 161;

159. F. Drączkowski, P. Szczur, Wkład Katedr Patrologii KUL w przybliżanie nauki Ojców Kościoła, „Vox Patrum” 19(1999) z. 36-37, 39-51;

2000

160. ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000, ss. 75;

161. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Konferencje radiowe, Pelplin 2000, ss. 175;

Recenzja:

- G. Jaśkiewicz, Jak być szczęśliwym?, „Niedziela” Nr 51(395) C Rok XLIII, 17 XII 2000, s. 32;

162. Kerygmat w przekazach patrystycznych, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 1362-1363;

163. Keryks słowa pisanego, w: Diligis Me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, Sandomierz 2000, t. II, s. 27-33;

164. Modlitwa – „nieustanne przebywanie z Bogiem” – w świetle przekazów patrystycznych, w: Homo Orans I, pod red. J. Misiurka, J. M. Popławskiego, Lublin 2000, s. 69-85;

165. Nowa wizja teologii. Ujęcie graficzne, Pelplin – Lublin 2000, ss. 285;

Recenzje:

- A. Dziuba, Ksiądz Franciszek Drączkowski, Nowa wizja teologii. Ujęcie graficzne, „Studia Pelplińskie” 31 (2000), 264;

- J. Werbiński, F. Drączkowski, Nowa wizja teologii. Ujęcie graficzne, Pelplin – Lublin 2000 (285 ss.), „Ateneum Kapłańskie” 137 (2001), nr 554, z. 1, s. 17;

- K. Gawron, Metoda po prostu rewelacyjna, „Wiadomości” (Biuletyn miesięczny Polskiego duszpasterstwa w Szwajcarii, Fribourg), nr 362, maj 2001, s. 8;

- B. Degórski, Drączkowski Franciszek, Nowa wizja teologii. Ujęcie graficzne. [nova visione Della teologia. Espressione grafica], „Bernardinum”, Pelplin – Lublin 2000, 285 pp., „Angellicum” 79 (2002) 1001-1003;

166. Antynestoriańska teologia wcielenia Cyryla Jerozolimskiego, „Vox Patrum” 20(2000) z. 38-39, 259-266;

Początek strony

2001

167. Metoda wykresograficzna w katechezie, Pelplin 2001;

Recenzje:

- H. Słowińska, Metoda wykresograficzna w katechezie, Pelplin 2001, „Roczniki Teologiczne” 50 (2003) z. 6, 331.

- D. Żurański, Nowa pomoc katechetyczna, „Niedziela” (dodatek toruński) z 27 I 2002 r., nr 4 (371);

168. Informacja w służbie kerygmatu, („Anamnesis” 24). Biuletyn Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Rok VII, Numer 24 (1/2001), Sandomierz, s. 30-42;

169. Uniwersalny wymiar kerygmatu wczesnochrześcijańskiego, „Theologica Thorunensia” 2 (2001), 5-21;

170. Wartość „świadectwa krwi” według Klemensa Aleksandryjskiego, w: Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, Lublin 2001, s. 89-98;

2002

171. Klemens Aleksandryjski, w: Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 98-102;

172. Skrót katechizmu w ujęciu graficznym, Lublin – Sandomierz 2002;

173. Niebo i piekło zaczyna się na ziemi. Radio „Maryja” Rozmowy niedokończone, Sandomierz 2002;

174. Powszechność funkcji keryksa w Kościele starożytnym. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox Patrum” 22 (2002) z. 42-43, 101-117;

175. Święty Augustyn odkrywany przez muzułmanów (Alger – Annaba – Souk – Ahras, 1-7 IV 2001), „Vox Patrum” 22 (2002) z. 42-43, 772-776;

176. Jezus Chrystus Zbawiciel w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, w: Ku prawdzie w miłości. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Janowi Śrutwie, red. S. Koczwara, Lublin 2002, s. 43-61;

177. Rodzaje świadczenia Chrystusowi w nauce Klemensa Aleksandryjskiego, „Studia Pelplińskie” 33 (2002) 209-218;

Początek strony

2003

178. Teologia w kategoriach geometryczno-matematycznych, Pelplin 2003;

Recenzja:

- Ks. R. B. Sieroń, Geometryczna teologia dla wszystkich, „Gość Niedzielny” z 25 IV 2004 r., nr 17, rok LXXXI, s. 43;

179. Z kart historii Seminarium Toruńskiego. Relacja pierwszego Rektora, „Theologica Thorunensia” 4 (2003) 13-27;

2004

180. Przyjaźń z Bogiem źródłem szczęścia, Pelplin 2004;

Recenzja:

- B. Degórski OSSPE, Franciszek Drączkowski, Przyjaźń z Bogiem źródłem szczęścia, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej, „Bernardinum”, Pelplin 2004, stron 112, w: „Dissertatones Paulinorum” 15 (2006) 125-129.

181. Supernatural Geometry, Lublin 2004;

182. Die Theologie In geometrischer Darstellung, Lublin 2004;

183. Miłość bliźniego w świetle ekshortacji pastoralnych Leona Wielkiego w Mowach na Wielki Post (39-50), „Vox Patrum” 24 (2004), t. 46-47, 527-536;

184. Redaktor naczelny „Vox Patrum” odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroczenia Polski, „Vox Patrum” 24 (2004), t. 46-47, 883-885;

Początek strony

2005

185. Nasze powołanie do szczęścia, Pelplin 2005;

186. Metoda wykresograficzna (geometryczna) w kontekście współczesnego zagrożenia herezjami, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. Prof. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 285-304;

187. Nowa metoda w teologii i duszpasterstwie, w: W służbie Bogu i ludziom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Głowie z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia kapłaństwa, red. H. Słotwińska, Lublin 2005, s. 111-122;

188. Miłość syntezą chrześcijaństwa, w: Dobroczynna posługa Kościoła, red. M. Marczewski, Lublin 2005, s. 173-200;

189. Pedagogika Ojców i pisarzy kościelnych, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. T. Plich i inni, t. IV, Warszawa 2005, s. 88-92;

2006

190. Agape, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 25-29;

191. Duchowy charakter królestwa Bożego w świetle przekazów patrystycznych, w: Historia świadectwem czasów. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 191-201;

192. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zbiór konferencji wygłoszonych w Radiu Maryja, Lublin 2006;

193. Metoda wykresograficzna w katechezie, w: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych, red. H. Słotwińska, Lublin 2006, s. 89-133;

194. Metoda geometryczna (wykresograficzna) w teologii, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), z. 4, 21-43;

195. Maksym Wyznawca, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 902-905;

196. Definicja miłości chrześcijańskiej Klemensa Aleksandryjskiego w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, „Vox Patrum” 26 (2006), t. 49, 145-165;

2007

197. Il metodo disegno-grafico nella catechesi, „Angelicum” 84 (2007) 317-341;

198. Für Gott ist nichts möglich, Pelplin 2007 [Francesco di Fordon];

199. Motywacja odkrywania świętości najlepszą drogą do szczęścia na podstawie pism Ojców Greckich, „Ateneum kapłańskie” 98 (2007) z. 2 (591), t. 149, 241-251;

200. Ideał kapłaństwa w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, „Verbum vitae” 12 (2007) 141-146;

201. Priorytet formacji intelektualno-moralnej w świetle wybranych przekazów biblijno-patrystycznych, „Pedagogika katolicka” 1a (2007) 38-49;

2008

202. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Ujęcie graficzne, Pelplin 2008;

Recenzja:

- K. Wendlik OSPPE, Ks. Franciszek Drączkowski, Poza Kościołem nie ma zbawienia. Ujęcie graficzne, Wydawnictwo Bernadrinum (Pelplin 2008), 198 stron, w: „Dissertationes Paulinorum” 17 (2008) 113-117.

203. Patrystyczna wizja pedagogiki katolickiej, w: Kierunku pedagogika katolickiej, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2008, s. 85-106.

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2008, godz. 21:50 - Ewa Zięba