Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w nowym konkursie z zakresu nauk o życiu pt. Biodiversity and its influence on animal, human and plant health, który zostanie ogłoszony na początku października 2018.

W ramach naboru wnioski można będzie składać w ramach jednego z dwóch działań:

  1. Działanie „A” wspiera wzajemne projekty badawcze, które zrzeszają zespoły badawcze i wypracowują nowe badania pierwotne;
  2. Działanie „B” wspiera projekty syntezy badań, które gromadzą osoby tworzące grupę roboczą, która wykona badania i odpowie na pytania badawcze z wykorzystaniem istniejących zbiorów danych. Te projekty badawcze nie będą zbierać ani wytwarzać nowych danych pierwotnych, a ich podstawową działalnością będzie synteza i/lub analizowanie istniejących danych. Należy zauważyć, że projekty te różnią się od systematycznych recenzji lub syntezy wiedzy, które opierają się na syntezie publikacji i raportów.

Zespoły badawcze stworzą międzynarodowe konsorcja:

  1. Działanie „A” wymaga stworzenia zespołu z minimum 3 państw biorących udział w naborze;
  2. Działanie „B” wymaga stworzenia zespołu z minimum 5 państw biorących udział w naborze.

Państwo

Agencja

Działanie A

CLASSIC

Działanie B

SYNTHESIS

Austria

FWF

Decyzja w toku

Decyzja w toku

Belgia

FWO

TAK

Decyzja w toku

Belgia

BELSPO

NIE

TAK

Belgia

F.R.S.-FNRS

TAK

NIE

Brazylia

FAPESP

Decyzja w toku

Decyzja w toku

Bułgaria

BNSF

Decyzja w toku

Decyzja w toku

Estonia

ETAG

Decyzja w toku

Decyzja w toku

Francja

ANR

TAK

TAK

Francja

GUA-REG

TAK

Decyzja w toku

Francja

GUY-REG

Decyzja w toku

Decyzja w toku

Francja

REU-REG

Decyzja w toku

Decyzja w toku

Francja

ADECAL

Decyzja w toku

Decyzja w toku

Niemcy

PT-DLR

TAK

TAK

Niemcy

DFG

TAK

TAK

Irlandia

Irish EPA

TAK

TAK

Litwa

RCL

TAK

NIE

Polska

NCN

TAK

TAK

Rumunia

UEFISCDI

TAK

NIE

Słowacja

SAS

TAK

TAK

Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie)

GOBCAN

Decyzja w toku

Decyzja w toku

Szwajcaria

SNSF

TAK

NIE

Turcja

TAGEM

TAK

TAK

 

Nabór wniosków odbywać się będzie dwuetapowo: obowiązkowy termin składania wniosków wstępnych mija w listopadzie 2018, a finansowanie projektów rozpocznie się z końcem 2019 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu: BiodivERsA

Zachęcamy do odwiedzania ww. strony internetowej, na której na bieżąco aktualizowane są informacje o konkursie.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2018, godz. 14:48 - Urszula Czyżewska