Centrum Transferu Wiedzy KUL

 

 

Projekt „Centrum Transferu Wiedzy KUL” zrealizowany w ramach Działania 8.1 „Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych”, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 r.

Umowa o dofinansowanie nr 23/09-UDA-RPLU.08.01.00-06-014/09-00-0413 została podpisana 28 września 2010 roku. Rzeczowa realizacja projektu trwała od 26 czerwca 2010 r. do 16 listopada 2015 r.

Wartość ogółem projektu wyniosła: 23 906 579,92 zł w tym koszty kwalifikowalne: 21 768 095,03 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło: 14 993 516,90 . Uczelnia otrzymał również dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na wkład własny w wysokości: 3 266 626,00 .

Realizacja projektu polegała na wybudowaniu i wyposażeniu budynku dydaktycznego, składającego się przede wszystkim z sal wykładowych i audytoryjnych oraz auli, w sprzęt multimedialny służący rozwijaniu nowoczesnych form przekazu i transferu wiedzy takich jak: projektorów multimedialnych, ekranów, systemów nagłośnieniowych Projekt obejmuje także wyposażenie budynku w meble.

W wyniku realizacji Projektu powstał budynek dydaktyczny o powierzchni użytkowej: 6376,19 m² i kubaturze 33 345,00 m³ posiadający pięć kondygnacji: jedną podziemną i cztery naziemne, w którego skład wchodzą:

- audytoria i sale wykładowe ( 1 sala na 473 miejsc, 2 sale po 223 miejsc, 4 sale po 169 miejsc),

- sale ćwiczeniowe ( 8 sal od 37 do 73 miejsc),

- pokoje administracyjne,

- pomieszczenia wspólne obiektu.

Wynikiem znacznego zwiększenia powierzchni dydaktycznej Uniwersytet będzie poszerzenie jego oferty edukacyjnej o nowe specjalizacje: stosunki międzynarodowe, prawo w biznesie, zarządzanie, turystyka kulturowa.

 

Wizualizacje budynku

 

Budynek CTW

Budynek CTW

 

Budynek CTW

Budynek CTW

 

 

Budynek CTW wnętrza

 

 

 

 

 

Budynek CTW wnętrza

 

 

Lokalizacja budynku

Projekt zlokalizowany jest przy Al. Racławickich 14/ul. H. Łopacińskiego 2 w Lublinie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/31. Budynek stanowić będzie ostatni, zamykający etap budowy III części zespołu budynków Collegium Jana Pawła II.

 

 

Przydatne linki:

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona