CO NOWEGO U NAS...TEST UKŁADANIA FIGUR (TUF)

G.A. Lienert

Polska adaptacja: Elżbieta Renata Dajek (1996)

Wiek: młodzież, dorośli
Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; czas ograniczony - 20 minut.

Test służy do oceny inteligencji praktycznej.

Opis: test ma dwie równoległe wersje. Zadaniem osoby badanej jest ułożenie kartonowych elementów na konturze figury narysowanej w arkuszu odpowiedzi.

Rzetelność: zadowalająca równoważność międzypołówkowa obu wersji testu.

Trafność: sprawdzona trafność diagnostyczna dla uczniów klas VIII szkół podstawowych - wyniki w teście różnicują uczniów dobrych i słabych.

Normy: dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz klasy III liceum ogólnokształcącego (szkoły warszawskie).

Zastosowanie: poradnictwo zawodowe.

 *informacji zaczerpnięto ze strony internetowej Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Autor: Stanisław Leśniak
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2009, godz. 10:40 - Radosław Bułtowicz