Członkowie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Teologii 
w roku akademickim 2021/2022:

 

 

 

 

Teologia

 

I rok: Julia Dybko

II rok: Katarzyna Telusiewicz 

III rok: Weronika Karwacka

IV rok: Karol Staszczyk 

V rok: Adriana Krzywicka


Nauki o Rodzinie 1st.

 

I rok: Klaudia Wrzosek 

II rok: Zofia Bartnik 

III rok: Dominika Grzegorzek

Autor: Adriana Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2021, godz. 18:32 - Adriana Krzywicka