• Ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL – prodziekan ds. kształcenia, przewodniczący

  • Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL

  • Ks. dr Andrzej Megger – sekretarz

  • Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL – dyrektor INT

  • Ks. dr hab. Andrzej Piwowar

  • Ks. dr Krzysztof Smykowski – koordynator kierunku teologia

  • P. dr hab. Adam Zadroga – koordynator kierunku nauki o rodzinie

  • P. Weronika Karwacka – przedstawicielka studentów
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021, godz. 13:56 - Ewa Zięba