• Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski – prodziekan ds. kształcenia, przewodniczący
  • Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
  • Ks. dr Andrzej Megger – sekretarz
  • Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL – dyrektor INT
  • Ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL
  • Ks. dr Krzysztof Smykowski – koordynator kierunku teologia
  • P. dr hab. Adam Zadroga – koordynator kierunku nauki o rodzinie
  • P. Julia Dybko – przedstawicielka studentów, teologia B
  • P. Weronika Kawecka – przedstawicielka studentów, nauki o rodzinie
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2023, godz. 12:56 - Małgorzata Kobiałka-Szkutnik