Instytut Psychologii KUL jest partnerem w międzynarodowym projekcie pt. „Death Education for Palliative Psychology (DE4PP)” współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne: SZKOLNICTWO WYŻSZE.

 

Celem projektu jest opracowanie specjalistycznego programu edukacyjnego dla studentów uczelni wyższych z zakresu problematyki śmierci, umierania i żałoby. Projekt obejmuje m.in. badania jakościowe i ilościowe potrzeb edukacyjnych studentów, opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie pilotażowych szkoleń e-learningowych wzbogaconych o trening kompetencji praktycznych oparty na procedurach arteterapii i psychodramy. 

 

Liderem projektu jest Universita degli Studi di Padova (Włochy) a partnerami projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Universität Klagenfurt (Austria), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (Rumunia), University of Haifa (Izrael) i FONDAZIONE ANT ONLUS (Włochy).

 

Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. Kierownikiem merytorycznym zespołu KUL jest dr Krzysztof Ciepliński z Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia. Prowadzenie biura projektu oraz obsługę projektu w zakresie finansowo-administracyjnym zapewnia Dział Projektów Międzynarodowych KUL.

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020, godz. 14:30 - Maria Mazurek-Olszowa