W ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r., Wydział Nauk Społecznych KUL został zakwalifikowany ponownie do kategorii A.

Komunikat z dnia 16 października 2017 r. o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowychhttp://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Wykaz jednostek - wyniki oceny

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 08:51 - Maria Mazurek-Olszowa