LICENCJACKIE      MAGISTERSKIE

  

LICENCJACKIE 

CO OFERUJEMY? 

 • nacisk na znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie (języki specjalistyczne: medyczny, prawny, biznesowy, medialny; tłumaczenia itp.). Dobra znajomość języka stanowi podstawę do zdobywania innych umiejętności, takich jak na przykład tłumaczenia
 • wybór specjalizacji nauczycielskiej (uprawniającej do uczenia w szkołach) lub pogłębiającej językowo i kulturowo specjalizacji „Media, język, kultura”
 • rozbudowana oferta przedmiotów z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej oraz językoznawstwa współczesnego i historycznego
 • kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego
 • lektorat wybranego języka nowożytnego
 • język i kultura Irlandii lub Walii lub praktyczna nauka języka irlandzkiego
 • media anglojęzyczne
 • komunikacja i kultura języka
 • teksty audiowizualne
 • komunikacja i interpretacja
 • metodyka z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • dydaktyka nauczania języka angielskiego
 • empiryczne badania języka
 • Made in Britain: z historii przełomowych idei

 

 

 

 

 

MAGISTERSKIE 

                                                  CO OFERUJEMY?

 • nacisk na znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie oraz zdobycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
 • wybór profilu „Językoznawstwo” lub „Literatura, kultura, media” umożliwiającego uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat języka angielskiego lub współczesnej literatury i kultury angielskiego obszaru językowego oraz rozwinięcie zainteresowań i umiejętności nabytych w czasie studiów licencjackich
 • wybór specjalizacji przygotowującej do wykonywania zawodu tłumacza lub specjalizacji nauczycielskiej uprawniającej do uczenia języka angielskiego na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • możliwość wyboru seminarium magisterskiego (literaturoznawczego, kulturoznawczego, językoznawczego, metodycznego, translatorycznego)
 • szeroka gama przedmiotów do wyboru, wśród nich:
 • kulturoznawstwo celtycko-amerykańskie, celtycko-brytyjskie lub brytyjsko-amerykańskie
 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych w językoznawstwie
 • audiografika i komunikacja alternatywna
 • media w kulturze angloamerykańskiej
 • współczesne trendy w literaturze anglojęzycznej
 • rozbudowany program specjalizacji zawodowych dostosowany do potrzeb rynku pracy:
 • tłumaczenie specjalistyczne (zarządzanie, marketing, prawo w biznesie, technika i technologie, medycyna, humanistyka)
 • tłumaczenie audiowizualne i medialne
 • tłumaczenie ustne
 • wybrane problemy edukacyjne młodzieży
 • warsztat pracy nauczyciela w warunkach edukacji włączającej
 • dydaktyka języka angielskiego

 

 

 

  

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI 

 • studia na filologii angielskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISH) umożliwiające studiowanie na pięciu wydziałach jednocześnie
 • studia w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS) umożliwiające rozszerzenie oferty dydaktycznej o przedmioty wybrane z innych kierunków lub udział studentów w pracach badawczych
 • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) pozwalająca na preferencyjne uzgodnienie sposobu realizacji toku studiów
 • szeroki wachlarz dodatkowych języków obcych
 • działalność koła naukowego integrującego środowisko studenckie i umożliwiającego rozwijanie wiedzy i pasji
 • możliwość odbywania indywidualnych konsultacji
 • możliwość prowadzenia wspólnych badań naukowych z wykładowcami
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowej wymianie studentów (program Erasmus) i w wymianie krajowej (program MOST)
 • biblioteka specjalistyczna Instytutu 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksander Bednarski
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2015, godz. 22:56 - Aleksander Bednarski