Dni Praw Człowieka to zainicjowana przez prof. Hannę Waśkiewicz,a kontynuowana przez prof. Krzysztofa Motykę coroczna konferencja naukowa odbywająca się w Instytucie Socjologii KUL.

 

Tematy Dni Praw Człowieka z kilku ostatnich lat:

 

* XXXVI (2018): Socjologia praw człowieka in statu nascendi. Wokół koncepcji Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego

 

* XXXV (2017): Pluralizm prawniczy i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego

 

* XXXIV (2016): 125 lat Rerum novarum i 50 lat Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka

 

* XXXIII (2015): Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku

 

* XXXII (2014): Wojna na Ukrainie a prawa człowieka

 

* XXXI (2013): Prawa człowieka w perspektywie socjologicznej

 

* XXX (2012): Prawa zmarłych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 23:35 - Tomasz Peciakowski