Monografie autorskie: 

 

 

Wybrane artykuły (dostęp do pdf):

 

Adamczyk, G. (2018). Socio-cultural Capital as a Factor Differentiating Students' Skills in the Field of Speech Reception and Creation as well as the Analysis and Interpretation of Cultural Texts. New Educational Review, 1, 91-103.

 

Fel, S. (2018). Idee katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego. Roczniki Nauk Społecznych, vol. 46, no 4, 5-15.

 

Jurek, K. and Alina Deluga and Bogumiła Kosicka and Beata Dobrowolska and Agnieszka Chrzan-Rodak and Irena Wrońska and Anna Ksykiewicz-Dorota and Marian Jędrych and Bartłomiej Drop(2018). Lifestyle of the elderly living in rural and urban areas measured by the FANTASTIC Life Inventory. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 3, 562-567.

 

Pabich, M. (2018). Państwo w pismach wybranych przedstawicieli polskiej myśli konserwatywnej. Roczniki Nauk Społecznych, vol. 46, no 4, 147-164.

 

Peciakowski, T. (2018). Vision of East Central Europe in the thoughts of Polish intellectual elites of a 1989 turning point. Political Preferences, vol. 20, 23-42.

 

Soler, U. (2018). Technologia jako narzędzie wzmacniania więzi społecznych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 113, 273-286.

 

Szymczyk, J. (2018). Funkcje mowy ciała w procesie kreowania wizerunku publicznego polityków. Roczniki Nauk Społecznych, vol. 46, no 2, 131-161.

 

Szyszka, M. (2018). Małżeństwo, rodzina, ojcostwo – tendencje przemian, Roczniki Nauk Społecznych. vol. 46, no 2, 7-27.

 

Szyszka, M. (2017). Rodzina w migracji - migracja w rodzinie. Wyzwania współczesności. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 4(25), 46-53.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2019, godz. 07:42 - Tomasz Peciakowski