Fotorelacja ze Szkoły Letniej Instytutu Nauk Socjologicznych KUL 

 

W dniach 20-23.09.2021 odbyła się Szkoła Letnia Instytutu Nauk Socjologicznych i sieci naukowej „Ethics and Politics in the European Context”, funkcjonującej w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies. Wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących koncentrowały się na temacie przewodnim Szkoły Letniej: „Europe and European Union at the Crossroads. New Perspectives, Current Threats in (Post)pandemic Times”.

 

[więcej]

 

 

IV Wewnętrzny konkurs grantowy - dyscyplina nauki socjologiczne

 

Koordynator dyscypliny nauki socjologiczne ogłasza II wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL. Termin składania wniosków mija 8 listopada 2021 r.

 

[więcej]

 

 

Chrześcijańska doktryna społeczna Wyszyńskiego

 

Instytut Nauk Socjologicznych KUL, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Łodzi oraz Instytut Franciszkański zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Chrześcijańska doktryna społeczna według bł. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 22 października 2021 roku w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach (ul. Okólna 185).

 

 

Seminarium o realizacji badań w trakcie i po pandemii

 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Nauk Socjologicznych KUL zapraszają na seminarium pt. Badania społeczne w rzeczywistości (post)pandemicznej. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 12.00 na platformie Zoom. Szczegóły oraz link z dostępem do spotkania w załączniku. Zapraszamy!

 

[więcej]

 

 

International Academic Weeks

 

Zapraszamy do udziału w Tygodniach Międzynarodowych Instytutu Nauk Socjologicznych KUL w dniach 21-25 czerwca 2021 roku oraz 20-24 września 2021 roku. W programie "International Academic Weeks" znaleźć można wiele ciekawych wydarzeń popularyzujących efekty międzynarodowej współpracy naukowej naszego Instytutu - konferencje, spotkania, wykłady, seminaria. Szczegóły w załączonym programie. 

 

[program]

 

 

Zaproszenie na Konferencję: Digital Future

 

W dniach 21-23 czerwca 2021 roku odbędzie XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Online „Cyfrowa przyszłość społeczeństw i gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej”. Wydarzenie jest organizowane w ramach grantu otrzymanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie „Doskonała nauka”. W konferencji udział wezmą naukowcy reprezentujący główne ośrodki naukowe w Europie Środkowej i Wschodniej z: Gruzji, Armenii, Mołdawii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski, a także z Brazylii.

 

[więcej]

 

 

Zasady pisania pracy dyplomowej w INS KUL

 

W zakładce "Dla studentów" opublikowane zostały zasady pisania prac dyplomowych przygotowywanych w ramach seminariów na wszystkich kierunkach prowadzonych w Instytucie Nauk Socjologicznych. Zasady przyjęte zostały przez Radę Instytutu. Studentów zachęcamy do lektury.

 

[więcej]

 

 

II Wewnętrzny konkurs grantowy - dyscyplina nauki socjologiczne

 

Koordynator dyscypliny nauki socjologiczne ogłasza II wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL.

 

[więcej]

 

Seminarium: O wolontariacie więziennym i nie tylko

 

Oddział Lubelski PTS, Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Instytut Nauk Socjologicznych KUL z pomocą kół studenckich instytutu 9 marca 2021 r. (godz. 10.00) serdecznie zapraszają na seminarium on-line w ramach cyklu „Spotkania z praktyką” pt. Wolontariusz mile widziany! O wolontariacie więziennym i nie tylko. Szczegóły oraz link z dostępem do spotkania w załączniku.

[więcej]

 

Wewnętrzny konkurs grantowy - dyscyplina nauki socjologiczne

 

Koordynator dyscypliny nauki socjologiczne ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL. Termin składania wniosków mija 01.03.2021 r.

 "Vita mutatur non tollitur"

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL przygotowała Wystawę pośmiertną ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL (1963-2020). Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem Księdza Profesora.

 

 

Odszedł do Pana ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC

 

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 30 grudnia 2020 roku odszedł od nas
 
              ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC
 

socjolog, emerytowany profesor KUL, specjalista w zakresie badań nad Polonią i Kościołem katolickim na Kresach Wschodnich.

 

                                       Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

 

XXXVIII Dni Praw Człowieka: Link MS Teams i program

 

Instytut Nauk Socjologicznych KUL oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na XXXVIII Dni Praw Człowieka "Prawa człowieka w czasie pandemii" Pamięci śp. Prof. Piotra Francuza i  śp. Ks. Prof. Jana Szymczyka. Wydarzenie w formie online odbędzie się w dn. 16-17 grudnia 2020 r. 

 

Link do wydarzenia (MS Teams)       

 

Wybory w INS KUL

 

Publikujemy listę kandydatów na przedstawiciela dyscypliny nauki socjologiczne do Senatu KUL w wyborach w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL na kadencję 2020-2024 (mandat po zmarłym Ks. dr hab. Janie Szymczyku, prof. KUL):
1. dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL.

 

 

Ogłoszenie o wyborach w INS KUL

 

Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminu wyborów w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL.

 

[więcej]

 

 

 

XXXVIII Dni Praw Człowieka: Prawa człowieka w czasie pandemii

 

6b7f98dc-430f-438f-a649-111e2034bfc8 W dniach 16-17 grudnia br. (środa-czwartek) odbędą się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II kolejne, XXXVIII Dni Praw Człowieka nt. Prawa człowieka w czasie pandemii. Konferencja odbędzie się z pośrednictwem platformy internetowej. Zaproszenie na konferencję kierujemy do wszystkich zainteresowanych problematyką praw człowieka lub problematyką zdrowia: prawników, filozofów, socjologów, etyków, politologów, dogmatyków prawa i prawników-praktyków, lekarzy, osoby zajmujące się naukami medycznymi i naukami o zdrowiu, bezpieczeństwie i i in.


Zgłoszenia uczestnictwa i propozycje referatów można przesyłać do 8 grudnia br. na adres kmotyka@kul.pl z dopiskiem w temacie: Zgłoszenie - XXXVIII Dni Praw Człowieka. Na ten sam adres e-mailowy (z dopiskiem: XXXVII Dni) prosimy kierować ewentualne pytania.

 

 

Księga kondolencyjna ks. prof. Jana Szymczyka

 

W imieniu społeczności Instytutu Nauk Socjologicznych i Wydziału Nauk Społecznych KUL zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami i dobrym słowem w księdze kondolencyjnej poświęconej pamięci Księdza Profesora Jana Szymczyka. 

 

kul.pl/kondolencje_jan_szymczyk

 

 

 

Odszedł do Pana ks. prof. Jan Szymczyk

 

Społeczność Instytutu Nauk Socjologicznych KUL z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie żegna


ks. prof. Jana Szymczyka

 

swojego dyrektora, kierownika Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej, wspaniałego nauczyciela, naukowca i przyjaciela.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

  Klepsydra                           Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych

 

 

 

Zmarł Pan Antoni Mazur

 

Z głębokim żalem informujemy, że 5 listopada 2020 roku, w wieku 84 lat, odszedł od nas Pan Antoni Mazur, emerytowany, wieloletni pracownik Biblioteki Zakładu Socjologii KUL. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 

 

Zmarła Mama prof. Adama Szafrańskiego

 

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Pani Adolfiny Szafrańskiej, Mamy Pana Prof. dr hab. Adama Szafrańskiego. Panu Profesowi składamy kondolencje i najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się w modlitwie.

 

 

 

List Dyrektora INS KUL, ks. dra hab. Jana Szymczyka, prof. KUL

 

Szanowni Państwo,

 

Nowy rok akademicki rozpoczynamy w czasie panującej „zarazy”, w warunkach anormalnych. Dla nas wszystkich: pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i studentów (zwłaszcza pierwszych lat studiów) - jest to wyzwanie, z którym (taką mam nadzieję) poradzimy sobie, przywołując wstawiennictwa Patrona naszej Uczelni - św. Jana Pawła II. Dlatego proszę o wzajemne zrozumienie, życzliwość i wyrozumiałość w sytuacji zaistnienia ewentualnych trudności, np. powstałych przeszkód w komunikacji zdalnej, kłopotów ze sprzętem komputerowym itp. Nasze zbyt wygórowane oczekiwania i roszczenia muszą być w takiej sytuacji nieco złagodzone. Nie obrażajmy się zbyt szybko na siebie, ale pomagajmy sobie w pokonywaniu trudności.

 

Życzmy sobie nawzajem, aby te doświadczenia przyczyniły się do rewitalizacji idei Uniwersytetu jako wspólnoty: intelektualnej, ale też międzyludzkiej. Jest to ważne wyzwanie stojące przed każdym z nas: pracownikiem i studentem. Do takiej idei Uniwersytetu trzeba nam wszystkim powrócić, pomimo trwającej zarazy, ale i „punktozy” czy „grantozy”.

 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pracują na rzecz Instytutu Nauk Socjologicznych KUL i tym samym chlubnie świadczą o całym naszym Uniwersytecie.

 

Wszystkim życzę dużo zdrowia oraz „motywów życia i nadziei” w nowym roku akademickim.

 

                                                      ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

                                               Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych KUL

 

 

 

Ksiądz Profesor Jan Szymczyk Dyrektorem INS KUL 

 

Miło nam poinformować, że Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych KUL ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL na kadencję 2020 - 2024. Księdzu Profesorowi gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

 

Rok akademicki 2020/21 rozpocznie się w czwartek 1 października Mszą Świętą w Kościele Akademickim o godz. 9.00. Będzie ona również transmitowana online (kul.pl). Następnie rozpoczną się zajęcia dydaktyczne według planów zajęć dla poszczególnych kierunków i lat studiów. 

 

Dla studentów pierwszych lat część pierwszych zajęć zostanie przeznaczona na spotkania, podczas których otrzymają pakiety informacyjne, złożą ślubowanie i otrzymają legitymacje studenckie.

Harmonogram spotkań ze studentami I roku na kierunkach prowadzonych w Instytucie Nauk Socjologicznych

 • Socjologia stacjonarne I stopnia-

  Dr Małgorzata Szyszka – koordynator kierunku

  dr Monika Dobrogowska – opiekun roku

           czwartek, 01.10.2020 r., sala C-605, godz. 11.40

 

 • Praca socjalna stacjonarne I stopnia -

  dr Katarzyna Lenart – Kłoś - koordynator kierunku,

  dr Agnieszka Zaborowska – opiekun roku

            czwartek, 01.10.2020 r., sala CTW-219, godz. 13.20

 

 • Praca socjalna i ekonomia społeczna stacjonarne II stopnia -

  dr Katarzyna Lenart – Kłoś - koordynator kierunku ,

  ks. dr Marek Wódka – opiekun roku

            czwartek, 01.10.2020 r., sala C -304, godz. 10.00

 

 • Doradztwo kariery i doradztwo personalne stacjonarne I stopnia

  dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL – koordynator kierunku, opiekun roku

             piątek, 02.10.2020 r., sala CTW – 102, godz. 9.10

 

 • Socjologia stacjonarne II stopnia-

  Dziekan WNS – dr hab. A. Jabłoński, prof. KUL

  Dr Małgorzata Szyszka – koordynator kierunku,

  dr Magdalena Lipnicka – opiekun roku

             środa, 07.10.2020 r., sala C – 318, godz. 13.30

 

 

Przyjęcia studentów I roku w Sekretariacie WNS pokój C – 543

   Prosimy o dostarczenie oryginału świadectwa dojrzałości do wglądu w celu potwierdzenia wiarygodności dokumentu (dotyczy studentów I stopnia)
   Prosimy o dostarczenie odpisu dyplomu i suplementu do wglądu w celu potwierdzenia wiarygodności dokumentu (dotyczy studentów II stopnia)


• Praca socjalna i ekonomia społeczna Stacjonarne II st. - czwartek, 01.10.2020 r., godz. 10.30 – 11.30
• Socjologia Stacjonarne I st - czwartek, 01.10.2020 r., godz. 12.30 – 13.20; piątek, 02.10.2020 r., godz. 11.40 – 13.00
• Praca socjalna Stacjonarne I st. - czwartek, 01.10.2020 r., godz. 14.00 – 15.00
• Doradztwo kariery i doradztwo personalne stacjonarne I stopnia - piątek, 02.10.2020 r., godz. 10.00 – 11.00; piątek, 09.10.2020 r., godz. 8.00 – 9.10
• Socjologia Stacjonarne II st - środa 07.10.2020 r., godz. 12.30 – 13.20

 

> Informacja w sprawie przydziału do grup lektoratowych (pdf)

 

 

Komunikat dot. zajęć stacjonarnych w sem. zim. 2020/2021

 

W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 (w załączniku) poniżej zostaje przedstawiony wykaz zajęć (więcej), które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

 

 

Wyniki wyborów w INS KUL

 

Informujemy, że przedstawicielem dyscypliny nauki socjologiczne do Senatu KUL na kadencję 2020-2024 został ks. dr hab. Jan Szymczyk.

Przedstawicielem dyscypliny nauki socjologiczne do Rady Szkoły Doktorskiej KUL na kadencję 2020-2024 został ks. dr hab. Maciej Hułas.

Przedstawicielem Instytutu Nauk Socjologicznych do Komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników na kadencję 2020-2024 został dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL.

 

  

Wybory w INS KUL

 

Publikujemy listę kandydatów w wyborach w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL na kadencję 2020-2024:
1. na przedstawiciela dyscypliny nauki socjologiczne do Senatu KUL: ks. dr hab. Jan Szymczyk;
2. na członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników: dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL;

3. na przedstawiciela dyscypliny nauki socjologiczne do Rady Szkoły Doktorskiej KUL: ks. dr hab. Maciej Hułas.

  

 

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński dziekanem WNS KUL

 

Miło nam poinformować, że w dniu 24.06.2020 r. Zgromadzenie Wydziałowe Wydziału Nauk Społecznych KUL wybrało dziekana wydziału na kadencję 2020-2024. Został nim pracownik Instytutu Nauk Socjologicznych KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński. Gratulujemy!

 

 

To nie są złe czasy

 

O cywilizacji (nie)odpornej na wstrząsy, „ludziach zbędnych” i złotych cielcach w erze pandemii mówił m.in. w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego" (15/2020) dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL. Polecamy uwadze i zachęcamy do przeczytania!

 

 

Pomoc w czasach pandemii

 

„JESTEM – ROZUMIEM – WSPIERAM” – to akcja Centrum Wolontariatu w Lublinie, która jest odpowiedzią na ludzkie problemy i potrzeby w czasie pandemii. Oprócz pomocy w codziennym funkcjonowaniu, pomocy psychologicznej, zrobieniu zakupów czy wykupieniu leków, wolontariusze szyją maseczki i fartuchy do szpitali, przychodni czy hospicjów. W akcji pomocowej bierze udział dr Katarzyna Lenart-Kłoś, która zachęca do zaangażowania i wsparcia prowadzonych działań.

[więcej]

 

 

Ks. prof. Janusz Mariański z tytułem doktora honoris causa UŚ

 

Miło nam poinformować, iż ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emerytowany pracownik Instytutu Nauk Socjologicznych, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbędzie się 3 grudnia 2019 roku o godz. 11.00  w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11). Tytuł został nadany na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 24 września 2019 roku.

 

 

Pracownik socjalny - zawód jutra

 

W dniu 27 listopada 2019 roku w sali CTW-114 odbędzie się kolejna edycja konferencji Dzień Pracownika Socjalnego w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL pt. Pracownik socjalny - zawód jutra. Konferencja będzie się składała z dwóch części - naukowej i praktycznej. Wśród prelegentów będziemy gościć prof. Krzysztofa Piątka, prof. Elżbietę Trafiałek, prof. Teresę Zbyrad, dr Dorotę Rynkowską i ks. dra Tomasza Adamczyka. Po wystąpieniach przedstawicieli świata nauki odbędzie się dyskusja praktyków, którzy na co dzień wykonują zadania z obszaru pomocy społecznej i pracy socjalnej i podzielą się swoim doświadczeniem zawodowym.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Radia Lublin.

 

  [plakat

 

 

Zaproszenie na XXXVII Dni Praw Człowieka

 

Tegoroczne Dni Praw Człowieka odbędą się w dniach 8-9 grudnia pod tytułem Prawa człowieka w perspektywie prawa naturalnego. W stulecie urodzin Hanny Waśkiewicz. Do 26 listopada trwa zbieranie zgłoszeń i deklaracji uczestnictwa w konferencji. Więcej szczegółów w załączniku (pdf*)

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

 

Spotkaniem ze studentami I roku (studiów I i II stopnia) o godz. 12.30 w sali C-623 (Collegium Jana Pawła II, VI p.) rozpoczyna się rok akademicki 2019-2020. 

 

W dniach 1 - 4 października br. (poniedziałek - piątek) dla studentów I roku I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie dla studentów tych roczników nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

 

Ranking "Perspektyw". Socjologia KUL wśród najlepszych

 

W Rankingu Kierunków Studiów 2019 KUL znalazł się w najlepszej dziesiątce placówek prowadzących kierunki socjologiczne, a jednocześnie uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich placówek z miast Polski wschodniej. Na wysoką pozycję socjologii KUL w rankingu miały wpływ takie wskaźniki jak jakość przyjmowanych osób, ekonomiczne losy absolwentów czy ocena parametryczna.  

[więcej]

 

 

Seminarium OL PTS. Wokół książki ks. dr. M. Hułasa 

 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na spotkanie z ks. dr. Maciejem Hułasem (z IS KUL), autorem książki Decydować samemu. Sfera publiczna jako „locus” autonomii według Jürgena Habermasa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019. Seminarium odbędzie się 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w sali C-318 KUL, III piętro.

[więcej]

 

 

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości dla prof. S. Partyckiego

 

fot. Urząd WojewódzkiW Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, dnia 28 maja br., wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek - w imieniu premiera, Mateusza Morawieckiego - wręczył prof. Sławomirowi Partyckiemu "Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości". Serdecznie gratulujemy!

 

 

Bardzo Młoda Kultura

 

Instytut Socjologii KUL został partnerem Centrum Spotkania Kultur w projekcie badawczo-edukacyjnym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji kulturowej na terenie Lubelszczyzny. W ramach projektu prowadzone będą działania badawcze dot. stanu edukacji kulturowej, a jednym z jego efektów będzie opracowanie regionalnej strategii rozwoju edukacji kulturowej.

 

 

Prof. Radu Carp w IS KUL

 

W dniach 10-13.04.2019 r. Instytut Socjologii gości Prof. Radu Carp z Uniwersytetu w Bukareszcie. Zapraszamy na wykłady Profesora, które odbędą się w następujących terminach:
11.04.2019, godz. 8.30-9.45, s. C-318, temat: Secularization - Europe and worldwide
11.04.2019, godz. 10.15-11.45, Kampus Majdanek, Instytut Politologii, s. 101, temat: Identity politics, national populism and threats to democracy
12.04.2019, godz. 10.50-12.30, Collegium Juridicum, s. 303, temat: Rule of law mechanism and human rights protection in the European Union. 

 

 

IV OSDS - Meandry Metodologii

 

W dniach 9-10 kwietnia br. Instytut Socjologii zaprasza na IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii "Meandry Metodologii", w którym wystąpienia młodych adeptów socjologii oceniane będą przez zaproszonych Profesorów, gości specjalnych konferencji. Pracowników, studentów i wszystkich przyjaciół Instytutu zapraszamy szczególnie na wieczorne "Spotkanie z Mistrzem" - prof. Piotrem Kryczką", które odbędzie się 9 kwietnia, o godz. 18.00 w sali CTW-56. Polecamy!

        [program]       [plakat]     

 

 

Socjologia na scenie: 48. Dni Społeczne

 

Koło Studentów Socjologii KUL pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na 48. edycję Dni Społecznych "Socjologia na scenie. Sztuka elementem życia społecznego" (11-12 kwietnia, sala C-618). W programie spotkania z ludźmi teatru, estrady, sztuk cyrkowych czy fotografii artystycznej, do tego warsztaty, pokazy i koncerty. Zapraszamy! 

  [plakat

 

 

VIII LSA: Pomiędzy cynizmem a naiwnością. Ku kulturze zaufania 

 

Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisją Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu zapraszają na VIII Lubelskie Spotkania Antropologiczne "Pomiędzy cynizmem a naiwnością. Ku kulturze zaufania", które odbędą się 10 kwietnia 2019 r. od godz. 10.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C- 618.

 

 

 

Zaproszenie: IV OSDS - Meandry Metodologii

 

W dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Instytucie Socjologii KUL odbędzie się IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii pt. "Meandry Metodologii". Jego celem będzie prezentacja rozmaitych zagadnień metodologicznych, które pojawiają się przy tworzeniu prac doktorskich oraz dyskusja dotycząca stosowania metod badań społecznych, które wykorzystywane są przez młodych adeptów socjologii w ich przedsięwzięciach badawczych. Zachęcamy do nadsyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktami wystąpień w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.

[więcej]    

 

48. Dni Społeczne już wkrótce!

 

W tym roku Koło Studentów Socjologii KUL zaprasza na scenę. Konferencja z udziałem badaczy społecznych, artystów i dziennikarzy spróbuje spojrzeć na estradę od strony socjologii sztuki. 48. Dni Społeczne: Socjologia na scenie. Sztuka elementem życia społecznego - 11-12 kwietnia 2019 r. Już wkrótce więcej szczegółów!

 

 

 

Opłatek Instytutu Socjologii KUL

 

Wszystkich studentów, pracowników, absolwentów i przyjaciół Instytutu Socjologii KUL zapraszamy na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali C-618. W programie występ artystyczny, wspólne śpiewanie kolęd, poczęstunek i najważniejsze - podzielenie się opłatkiem. Do zobaczenia!

 

 

XXXVI Dni Praw Człowieka

 

W dniu 12 grudnia 2018 (środa) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła odbędą się kolejne, XXXVI Dni Praw Człowieka nt. Socjologia praw człowieka in statu nascendi. Wokół koncepcji Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego. Temat tegorocznych Dni podyktowany został przypadającą w tym roku 20. i 25. rocznicą śmierci tych wybitnych uczonych, którzy jako pierwsi w Polsce postulowali (H. Waśkiewicz) i programowo uprawiali (A. Podgórecki) socjologię praw człowieka. Oboje stanowią także doskonały przykład uczonych, którym w trudnych dla naszej nauki czasach PRL udało się zachować niezależność i uczciwość intelektualną. Tegoroczne Dni Katedra Socjologii Prawa organizuje wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytutem Sądecko-Lubelskim.                   

                   [więcej]   

 

 

Odszedł do Pana prof. Jerzy Rebeta

 

Z głębokim żalem informujemy, że 11 listopada 2018 roku odszedł od nas Pan Profesor Jerzy Rebeta. Pan Profesor był emerytowanym pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych, politologiem, filozofem polityki, wieloletnim wykładowcą Instytutu Socjologii KUL. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 16 listopada 2018 r. (piątek), o godz. 11.00, w Kościele Akademickim KUL w Lublinie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po mszy św. na cmentarzu w Lublinie, przy ul. Lipowej.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 

Konferencja Instytutów Socjologii w Lublinie

 

Dzień po konferencji jubileuszowej, 26 października 2018 r., Instytut Socjologii KUL był gospodarzem Konferencji Instytutów Socjologii [KIS]. Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek naukowo-dydaktycznych z całej Polski dyskutowali o wyzwaniach stojących przed polską socjologią w świetle wchodzącej w życie reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawy 2.0).

 

 

Konferencja Jubileuszowa z okazji 100-lecia socjologii w KUL

 

Wszystkich przyjaciół, absolwentów, pracowników i studentów Instytutu Socjologii KUL zapraszamy na Jubileuszową Konferencję pt. Socjologia Polska A. D. 2018. Tradycje - Kontynuacje - Innowacje, która odbędzie się 25 października 2018 r. w salach CTW-114 i CTW-217. Wśród wystąpień wielu gości z całej Polski, w programie także prezentacja Księgi Jubileuszowej Instytutu Socjologii.  

 

        [program]       [plakat]         [galerie: 1; 2; 3]        [etiuda filmowa]

 

 

Pracownik IS KUL w Radzie CBOS

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Będzie to druga kadencja ks. Szymczyka jako członka Rady CBOS. W 2016 r. został powołany na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Wręczenie nominacji miało miejsce 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

 

 

Zjazd Absolwentów Socjologii

 

Przy okazji Światowego Zjazdu Absolwentów KUL 9 czerwca 2018 r. odbyło się też spotkanie absolwentów socjologii. Ponad 100 osób zebrało się, by powspominać profesorów, egzaminy, aktywność w kole naukowym, przytoczyć anegdoty z życia studenckiego, dać wyraz temu, jak studia wpłynęły na ich późniejsze życie zawodowe. Najstarsi absolwenci, którzy pojawili się na spotkaniu, kończyli studia jeszcze w latach 50. XX w.!

                                                                                      [galeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Autor: _
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021, godz. 11:04 - Tomasz Peciakowski