H

Hułas Maciej ks. dr hab., Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

 

J

Jabłoński Arkadiusz dr hab., prof. KUL, Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

Jurek Krzysztof dr, Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji

 

L

M

Motyka Krzysztof dr hab. , prof. KUL, Katedra Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej

 

P

Pabich Marek ks. mgr, Katedra Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej

Peciakowski Tomasz dr, Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny


S

Szafrański Adam dr hab., Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji

Szczygielski Dominik, ks. dr, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

Szymczak Wioletta dr hab., prof. KUL, Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji

Szyszka Małgorzata dr, Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

 

W

Wódka Marek ks. dr, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności

 

Z

Zaborowska Agnieszka dr, Katedra Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022, godz. 19:09 - Tomasz Peciakowski