Informacje

 

Komunikat dot. zajęć stacjonarnych w sem. zim. 2020/2021

 

W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 (w załączniku) poniżej zostaje przedstawiony wykaz zajęć (więcej), które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

 

 

Karty przedmiotów

 

Udostępniamy karty przedmiotów dla kierunków socjologia I i II stopnia, praca socjalna I stopnia, praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia oraz doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopnia wszystkich prowadzonych zajęć w roku akademickim 2019/2020 (więcej...). 

 

 

Ewaluacja zajęć

 

Szanowni Państwo, drodzy Studenci, dziękujemy za udział w ankiecie ewaluacyjnej w I i II semestrze 2017/2018 roku. Informujemy, że zgłoszone sugestie, zostały przekazane pracownikom podczas letnich i jesiennych rad Instytutu. Dołożyliśmy starań, aby zostały uwzględnione w przygotowaniu tegorocznych edycji zajęć, przy zachowaniu ich specyfiki przedmiotowej i formalnej. O poprawę komfortu pracy w salach dydaktycznych stale zabiegamy (więcej...)

 

 

NA SKRÓTY:

 

Informacje, formalności:    

Wzory podań

Stypendia

Praktyki studenckie

Wymiana studencka

 

 

Egzamin, obrona pracy: 

Zasady dyplomowania

Zał.9 wzór wniosku o dopuszczenie do egz.

Tezy na egzaminy dyplomowe:

      > Socjologia - licencjat

      > Socjologia - magisterium

      > Doradztwo kariery i doradztwo                       personalne - licencjat

 

 

Studia: 

Program studiów

Katalog przedmiotów

 

 

Organizacje studenckie:

Koło Studentów Socjologii KUL

Wolontariusze IS KUL  

Uczelniany Samorząd Studentów

Agencja Fotograficzna TERRA

Agencja Reporterska "Passion TV"

Akademickie Studio Filmowe

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”

Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej

Akademicka Służba Porządkowa

Chór Akademicki KUL

Galeria 1 im. B. Słomki

Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły”

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

Koło PTTK nr 1 przy KUL

Legia Akademicka KUL

Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL

Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis

Scena Plastyczna KUL

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków

Teatr ITP

Teatr Enigmatic

 

 

 

 

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2020, godz. 11:13 - Tomasz Peciakowski