Instytut Socjologii KUL – studia doktoranckie


 

Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej w Instytucie Socjologii KUL

 


 

 

Procedura doktoryzowania (pdf)

 

 

Zasady trybu eksternistycznego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (pdf)

 


 

 

Plan zajęć dostępny jest na platformie e-kul

 

 

Studenci IV roku wybierają 1 konwersatorium: Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej lub Ekonomia, zapisy u osób prowadzących.

 

Dodatkowo studenci II i III roku st. stacjonarnych doktoranckich wybierają konwersatoria do wyboru.

 

  

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2021, godz. 00:16 - Tomasz Peciakowski