Doktor Honoris Causa KUL abp Émile-Arsene Blanchet


Wyciąg z protokołu nr 231 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 14 marca 1964 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL abp. Émile-Arsene Blanchet
.

Ks. Dziekan J. Rybczyk i ks. prodziekan P. Pałka przedstawili referat w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa za zasługi dla nauki Ks. Abp. E. A. Blanchet, rektorowi Instytutu Katolickiego w Paryżu oraz uchwałę Rady Wydziału Prawa Kanonicznego z dnia 13 marca 1964 r. w tej sprawie. Na podstawie 42 § statutu KUL Senat Akademicki uchwałę tę zatwierdził jednogłośnie w tajnym głosowaniu.

 

Życiorys abp. Émile-Arsene Blanchet


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona