Doktor Honoris Causa KUL abp Liudvikas Povilonis


Wyciąg z protokołu nr 444 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 14 marca 1987 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL abp. Liudasowi Povilonisowi.

 

Senat Akademicki w tajnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Teologicznego KUL z dnia 25 stycznia 1987 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa nauk teologicznych Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Liudasowi Povilonisowi, Administratorowi Apostolskiemu Kowna i Wyłkowyszek w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w uznaniu jego zasług dla Kościoła i nauczania katolickiego.

 

Życiorys abp. Liudvikasa Povilonisa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona