Wyciąg z protokołu nr 428 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 11 maja 1985 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL abp. Stylianosowi Harkianakisowi
.
 

Senat jednomyślnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Teologicznego z dnia 6 maja 1985 r. o nadaniu doktoratu honoris causa (...) Jego Eminencji Metropolicie Stylianosowi Harkianakisowi, grecko – prawosławnemu Arcybiskupowi Australii, Współprzewodniczącemu Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu między Kościołami Rzymsko – Katolickim i Prawosławnym, dając wyraz głębokiego uznania za (...) zaangażowanie ekumeniczne w skali ogólnokościelnej oraz za znaczący wkład w dzieło zbliżenia Kościołów.

 

Życiorys abp. Stylianosa Harkianakisa

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010, godz. 10:50 - Liliana Kycia