Doktor Honoris Causa KUL Aleksander Gieysztor


Wyciąg z protokołu nr 543 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 28 czerwca 1996 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr hab. Aleksanderowi Gieysztorowi
.
 

Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 22 maja 1996 r. w głosowaniu tajnym nadał prof. dr. hab. Aleksandrowi Gieysztorowi tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prof. dr hab. Aleksander Gieysztor, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jest jednym z najbardziej znanych w Polsce i na świecie historyków i intelektualistów polskich o wielkim dorobku naukowym i prestiżu moralnym oraz cieszącym się opinią człowieka niezależnego i głęboko zaangażowanego w służbę Ojczyźnie. Położył ogromne zasługi dla badań nad historią chrześcijaństwa w Polsce i w Europie oraz w prezentowaniu historii polskiego chrześcijaństwa średniowiecznego na forum międzynarodowym. Od wielu lat pan prof. Aleksander Gieysztor utrzymuje przyjacielskie stosunki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a jego wielka życzliwość względem KUL – u wyraziła się m.in. przez uczestniczenie w przewodach doktorskich i habilitacyjnych na Wydz. Nauk Humanistycznych i na Wydz. Teologii oraz pomoc naukową w pracach nad Atlasem Historycznym Chrześcijaństwa w Polsce i w Europie.


Życiorys prof. Aleksandra Gieysztora


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona