Doktor Honoris Causa KUL August Kardynał Hlond


Wyciąg z protokołu nr 64 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dn. 13 maja 1948 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Augustowi Kardynałowi Hlondowi.


Ks. Dziekan P. Kałwa zawiadomił Senat, że na Radzie Wydziału Prawa Kanonicznego zapadła uchwała, by przedstawić Senatowi do zatwierdzenia wniosek o nadaniu doktoratu honoris causa z Prawa Kanonicznego Ks. Prymasowi Doktorowi Augustowi Kardynałowi Hlondowi za zasługi położone dla organizacji Kościoła Polskiego na Ziemiach Odzyskanych. Senat jednogłośnie uchwalił nadać doktorat honoris causa z Prawa Kanonicznego Ks. Prymasowi, Doktorowi Augustowi Kardynałowi Hlondowi.

 

Życiorys Augusta Kardynała Hlonda


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona