Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I Arcybiskupowi Konstantynopola, Nowego Rzymu i Patriarsze Ekumenicznemu (698/V/1).


Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Teologii, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I Arcybiskupowi Konstantynopola Nowego Rzymu, Patriarsze Ekumenicznemu.
Uniwersytet, honorując Patriarchę Bartłomieja I swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, pragnie wyrazić uznanie dla niezwykle aktywnego przywódcy duchowego, kontynuatora ekumenicznego dzieła wielkich patriarchów Konstantynopola: Joachima III, Atenagorasa I i Dymitriosa I. Jego Świętobliwość Bartłomiej I jako orędownik pokoju i pojednania, wolności religijnej, praw i godności człowieka oraz troski o zachowanie środowiska naturalnego, stale podtrzymuje świadectwo o radości i „świetle Zmartwychwstania”.
Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej I oddając swoje siły ofiarnej i niezwykle trudnej służbie Kościołowi, jedności wszystkich chrześcijan oraz dialogowi z innymi religiami i współczesnym światem, jest rzeczywiście Człowiekiem Dialogu i Nadziei, przekonanym, że historia jest w rękach Boga, do którego należy ostatnie słowo.


Książka "Jego Świątobliwość Bartłomiej I. Patriarcha Ekumeniczny" (pdf)

Akademicka Kronika Filmowa (1)

Akademicka Kronika Filmowa (2)

Galeria zdjęć

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 14:23 - Liliana Kycia