Doktor Honoris Causa KUL Bartłomiej I


Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I Arcybiskupowi Konstantynopola, Nowego Rzymu i Patriarsze Ekumenicznemu (698/V/1).


Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Teologii, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I Arcybiskupowi Konstantynopola Nowego Rzymu, Patriarsze Ekumenicznemu.
Uniwersytet, honorując Patriarchę Bartłomieja I swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, pragnie wyrazić uznanie dla niezwykle aktywnego przywódcy duchowego, kontynuatora ekumenicznego dzieła wielkich patriarchów Konstantynopola: Joachima III, Atenagorasa I i Dymitriosa I. Jego Świętobliwość Bartłomiej I jako orędownik pokoju i pojednania, wolności religijnej, praw i godności człowieka oraz troski o zachowanie środowiska naturalnego, stale podtrzymuje świadectwo o radości i „świetle Zmartwychwstania”.
Jego Świątobliwość Patriarcha Bartłomiej I oddając swoje siły ofiarnej i niezwykle trudnej służbie Kościołowi, jedności wszystkich chrześcijan oraz dialogowi z innymi religiami i współczesnym światem, jest rzeczywiście Człowiekiem Dialogu i Nadziei, przekonanym, że historia jest w rękach Boga, do którego należy ostatnie słowo.


Książka "Jego Świątobliwość Bartłomiej I. Patriarcha Ekumeniczny" (pdf)

Akademicka Kronika Filmowa (1)

Akademicka Kronika Filmowa (2)

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona