Doktor Honoris Causa KUL bp Marian Leon Fulman


Protokół z posiedzenia Senatu KUL z dn. 6 maja 1939 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL bp. Marianowi Leonowi Fulmanowi
.

[...] Senat zgodnie z par. 42 Statutu KUL zatwierdzonego w dn. 10 marca 1939 r. oraz art. 40 Konstytucji Apostolskiej Deus Scientiarum Dominus z dn. 24 maja 1931 r. zatwierdza jednogłośnie wniosek Wydziału Teologicznego o nadaniu J.E.X. Biskupowi Marianowi Leonowi Fumanowi stopnia doktora teologii honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za zasługi na polu nauki oraz za zasługi społeczne.

 

Wyciąg z protokołu nr 10 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dn, 20 lutego 1945 r.

Wydział Teolog. KUL nada J.E. Ks. Biskupowi Marianowi Fulmanowi, Ordynariuszowi Diecezji Lubelskiej i Wielkiemu Kanclerzowi KUL doktorat honoris causa, przy czym wręczy się wydaną jeszcze w roku 1939. Księgę Pamiątkową na cześć J.E. Ks. Biskupa. Uroczystości te miały się odbyć w r. 1939, z racji 50 – lecia Kapłaństwa Ks. Biskupa Fulmana, lecz na przeszkodzie im stanęły najpierw choroba Jubilata, a następnie zawierucha wojenna z r. 1939. Jako termin nadania doktoratu przewidziano czas zaraz po Wielkiejnocy. Postanowiono odbyć Uroczystość w dniu powszednim, który będzie wolny od nauki i urządzić ją z całą świetnością.

 

Życiorys bp. Mariana Leona Fulmana


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona