Doktor Honoris Causa KUL bp Piotr Kałwa


Wyciąg z protokołu nr 32 /182/ z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dn. 23 maja 1958 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. bp. Piotrowi Kałwie.


Na jednomyślny wniosek Rady Wydziału Teologicznego Senat Akademicki uchwalił przez aklamację nadanie stopnia doktora honoris causa z Teologii Ks. Biskupowi P. Kałwie Wielkiemu Kanclerzowi KUL za zasługi położone dla Uniwersytetu w ciągu 30 – letniej pracy profesorskiej, za wybitną pracę naukową i dydaktyczną, zwłaszcza w dziedzinie badań Kościelnego prawa polskiego.

 

Życiorys bp. Piotra Kałwy


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona