Doktor Honoris Causa KUL Czesław Miłosz


Wyciąg z protokołu nr 380 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 8 listopada 1980 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Czesławowi Miłoszowi.


Senat Akademicki KUL zatwierdził jednomyślnie uchwałę Rady Wydziału Nauk Humanistycznych o nadaniu Czesławowi Miłoszowi, laureatowi nagrody Nobla, najwyższej godności uniwersyteckiej tytułu doktora honoris causa, traktując to jako wyraz głębokiego uznania za jego zasług dla literatury i kultury polskiej.

 

Życiorys Czesława Miłosza

 

Materiały z uroczystości na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona