Doktor Honoris Causa KUL Eduard Gaugler

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr. hab. Eduardowi Gauglerowi (698/V/2).

Na podstawie art. 16 i art. 62 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr. hab. Eduardowi Gauglerowi.
Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności prof. dr. hab. Edvarda Gauglera, który będąc osobą o niezwykłej wrażliwości społecznej rozwinął koncepcję humanizacji pracy, wprowadzając ją do nauk o organizacji i zarządzaniu. Poprzez badania własne, koordynację projektów, kształcenie standardów przyszłych managerów i prywatnych przedsiębiorców Profesor Gaugler wniósł znaczący wkład w budowanie świadomości znaczenia ludzkiego wymiaru pracy w ramach nauk o zarządzaniu.

Książka "Ksiądz Profesor Lothar Roos. Profesor Eduard Gaugler" (pdf)

Akademicka Kronika Filmowa

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona